Betekenis van:
onbelangrijk

onbelangrijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • onbeduidend; onbelangrijk; onbelangrijk
"een onbelangrijke kwestie"
"niet onbelangrijk"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Kijkers die buiten de doelgroep vallen, zijn onbelangrijk.
 2. Desondanks werd bij de beoordeling van de belangrijkheid van de bijdrage van de begunstigde onderneming de leasingovereenkomst als onbelangrijk beschouwd.
 3. Vóór 2001, het jaar waarin de definitieve antidumpingmaatregelen werden ingesteld, was de invoer uit de Filipijnen onbelangrijk.
 4. Ook de geografische nabijheid is een belangrijke reden, omdat de vervoerskosten voor deze producten niet onbelangrijk zijn.
 5. In het geval van beleggingsfondsen moet deze post worden ingedeeld bij „overige passiva” en wordt verwacht onbelangrijk te zijn.
 6. Zelfs systeeminstructies met kleine fouten kunnen nog aan dit beginsel voldoen, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de fouten niet te talrijk en onbelangrijk zijn.
 7. De Overeenkomstsluitende Partijen vermijden evenwel het vervoer op te houden wanneer de vastgestelde gebreken zo onbelangrijk zijn dat daardoor geen fraude kan ontstaan.
 8. Om voor aftrek in aanmerking te komen is het onbelangrijk of de inkomstenbelasting wordt betaald op basis van inkomen of opbrengst.
 9. Zelfs systeeminstructies met kleine fouten kunnen nog aan dit beginsel voldoen, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de fouten niet te talrijk en onbelangrijk zijn.
 10. Gezien de hoeveelheden en de onderbieding wordt geconcludeerd dat een niet onbelangrijk deel van de geleden schade aan de invoer uit Turkije kan worden toegeschreven.
 11. De bank was namelijk steeds winstgevend geweest en beschikte al vóór de overdracht over een aanzienlijk eigen vermogen, waarvan al vanaf 1991 het derdenbelang van de Beierse spaarbanken én van particuliere ondernemingen een niet onbelangrijk deel uitmaakte.
 12. DM vormt weliswaar een klein, zij het niet onbelangrijk deel van de productiekosten van vuurvaste materialen, maar de Chinese invoerprijzen waren nog altijd relatief laag en zij zijn in de beoordelingsperiode gemiddeld zelfs nog verder gedaald.
 13. Omdat i) de uit Belarus, Oekraïne en Libië ingevoerde hoeveelheden onder het minimumniveau lagen; ii) de invoer uit Kroatië stabiel was, tegen prijzen die overeenkomstig de EU-verkoopprijzen waren gestegen; en iii) de algemene financiële situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap zeer positief was, worden de gevolgen van de hoogte van de dumpingmarge tijdens het NOT voor de bedrijfstak van de Gemeenschap als onbelangrijk beschouwd, zodat deze marge geen indicator van betekenis is.
 14. Jaarrekening AGVO 2005, blz. 26 (verslag van de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders over de waardering van de aandelen in EVO): „Tenslotte is het niet onbelangrijk dat in deze fase de engagementen van de Stad Oostende een wezenlijke buffer vormen om op verantwoorde wijze een waardering in going concern toe te passen zodat de waardering zoals beschreven in artikel 66§2 mag aangehouden worden en niet naar een waardering in discontinuïteit moet overgegangen (sic) worden.”.