Betekenis van:
nest

nest (het ~ | meervoud nesten)
Zelfstandig naamwoord
 • verwaand meisje; kindje
"een verwaand/vervelend nest"
"een verwend nest"

Synoniemen

Hyperoniemen

nest (het ~ | meervoud nesten)
Zelfstandig naamwoord
 • slaapmeubel voor mensen, met matras en toebehoren
"(nog) in/op je nest liggen"
"uit je nest komen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

nest (het ~ | meervoud nesten)
Zelfstandig naamwoord
 • dierennest

Hyperoniemen

Hyponiemen

nest
Zelfstandig naamwoord
 • roversnest

Hyperoniemen

nest
Zelfstandig naamwoord
 • jonge, ondermaatse vis

Hyperoniemen

nest
Zelfstandig naamwoord
 • de verblijfplaats van een dier

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Die vogels bouwen in de zomer hun nest en vliegen in de winter naar het zuiden.
 2. De adder gaat weer terug naar haar nest.
 3. Drachtige en zogende wijfjes verdedigen hun nest soms agressief.
 4. Varkens zorgen voor een ruimtelijke scheiding van verschillende gedragsactiviteiten, waardoor functioneel onderscheiden zones (nest of leger, foerageerplaats, latrine, …) ontstaan.
 5. Nestmateriaal dient zodanig te zijn dat de knaagdieren het kunnen manipuleren en er een nest mee kunnen bouwen.
 6. Na het spenen dienen de jongen uit hetzelfde nest zo lang mogelijk samen te worden gehouden in de kraamruimte waar zij zijn geboren.
 7. Wanneer de dieren de beschikking krijgen over kraamboxen, dienen deze zo te zijn ontworpen dat de jonge fretten het nest niet kunnen verlaten.
 8. Indien onvoldoende nestmateriaal ter beschikking wordt gesteld om de dieren in staat te stellen een volledig, overdekt nest te bouwen, dienen nestboxen ter beschikking te worden gesteld.
 9. De leefruimte dient zo te zijn ontworpen dat de moer zich in een ander compartiment of op een verhoogde plek kan terugtrekken buiten het bereik van de jongen nadat deze het nest hebben verlaten.
 10. Zij zien er in het bijzonder op toe dat soorten waarop de jachtwetgeving van toepassing is, niet worden bejaagd zolang de jonge vogels het nest nog niet hebben verlaten of gedurende de verschillende fasen van de broedperiode.
 11. Mandfles, zonder bescherming (carboy, non-protected) CO Mat MT Meerwandige zak MS Nest NS Net NT Net, tube, van kunststof NU Net, tube, van textiel NV Niet beschikbaar NA Niet in een kooi UC Niet verpakt NE
 12. Ten minste 3 à 4 dagen vóór het werpen dienen de moeren de beschikking te krijgen over een extra nestbox of afgescheiden ruimte waarin zij een nest kunnen bouwen.
 13. De dierenleefruimten worden gewoonlijk van diverse materialen voorzien met het oog op de volgende functies: urine en uitwerpselen absorberen om het schoonmaken te vergemakkelijken; het dier in staat stellen bepaalde soortspecifieke gedragingen te vertonen, zoals foerageren, graven of gangen en holen maken; een comfortabel, zacht oppervlak of een veilige slaapplaats bieden; en het dier in staat stellen een nest te bouwen met het oog op de voortplanting.