Betekenis van:
ontbinden

ontbinden
Werkwoord
 • van getallen
"een getal in factoren ontbinden"

Hyperoniemen

ontbinden
Werkwoord
 • beëindigen
"het parlement ontbinden"
"een arbeidsovereenkomst ontbinden"

Hyperoniemen

ontbinden
Werkwoord
 • een organisatie opheffen
"Er werd besloten de vereniging te ontbinden."
ontbinden
Werkwoord
 • het uiteen (laten) vallen van een chemische stof in een aantal andere
"Als je een polymeer aan een te hoge temparatuur blootstelt, zal het ontbinden."
ontbinden
Werkwoord
 • het bepalen van de factoren waaruit een getal of uitdrukking is samengesteld
"Ontbind dit getal in zijn priemgetallen."
ontbinden
Werkwoord
 • het aan verrotting onderhevig zijn van een gestorven organisme
"Het lijk begon te ontbinden."
ontbinden
Werkwoord
 • in delen uiteenvallen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Na de verkoop van BAWAG-PSK aan het consortium op 15 mei 2007 was iedere aandeelhouder bevoegd om de desbetreffende SPV's te ontbinden.
 2. Indien een kredietinstelling haar EL-ramingen voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen op betrouwbare wijze kan ontbinden in PD's en LGD's, mag de LGD-raming worden gebruikt.
 3. De bevoegde rechtbank of de bevoegde autoriteit stelt alle lidstaten onder de wetgeving waarvan de leden zijn opgericht in kennis van elk verzoek om een EGTS te ontbinden.
 4. Indien een kredietinstelling haar EL-ramingen voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen op betrouwbare wijze kan ontbinden in PD's en LGD's, mag de PD-raming worden gebruikt.
 5. Onder de leden van het dagelijks bestuur van de KEDO bestaat er een consensus om het lichtwaterreactorproject (LWR-project) van de KEDO zo spoedig mogelijk te beeindigen en de KEDO vóór eind 2006 op een ordelijke wijze te ontbinden.
 6. Dit kwam doordat de wet betreffende WK pas op 25 juni 1997 in die zin werd gewijzigd dat HLB als aandeelhoudster het recht werd toegekend om WK te ontbinden of te liquideren.
 7. Dit gemeenschappelijk standpunt heeft tot doel de Europese Unie in staat te stellen deel te nemen aan het proces om het LWR-project zo snel mogelijk te beëindigen en de KEDO vóór eind 2006 op een ordelijke wijze te ontbinden.
 8. De kredietinstelling is in staat haar verlieservaring in termen van wanbetalingsfrequentie, LGD en omrekeningsfactor of verlies wanneer EL-ramingen worden gehanteerd, te ontbinden in de factoren die zij als de determinanten van de respectieve risicoparameters beschouwt.
 9. Op basis van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/244/GBVB van 20 maart 2006 inzake de deelneming van de Europese Unie aan de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO) [2] heeft de Europese Unie deelgenomen aan het proces om het lichtwaterreactorproject (LWR-project) te beëindigen en de KEDO op een ordelijke wijze te ontbinden.
 10. Wanneer de Commissie — na raadpleging van de crisiseenheid en in nauwe samenwerking met de lidstaten via het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid — concludeert dat de werkzaamheden van de crisiseenheid zijn voltooid omdat het risico onder controle is, kan zij de crisiseenheid ontbinden.
 11. Indien het een kredietinstelling is toegestaan eigen LGD-ramingen voor vorderingen op ondernemingen te hanteren en indien zij haar EL-ramingen voor gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen op betrouwbare wijze kan ontbinden in PD's en LGD's, mag in afwijking van punt 8 voor het verwaterings- en wanbetalingsrisico de LGD-raming voor gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen worden gebruikt.
 12. Indien het een kredietinstelling is toegestaan eigen LGD-ramingen voor vorderingen op ondernemingen te hanteren en indien zij haar EL-ramingen voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen op betrouwbare wijze kan ontbinden in PD's en LGD's, mag de PD-raming worden gebruikt.
 13. Indien het een kredietinstelling is toegestaan eigen LGD-ramingen voor vorderingen op ondernemingen te hanteren en indien zij haar EL-ramingen voor gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen op betrouwbare wijze kan ontbinden in PD's en LGD's, mag de PD-raming worden gebruikt.
 14. In het kader van het herstructureringsplan zou KH haar grootste en verliesgevende dochteronderneming OK ontbinden, alle tot de AD behorende ondernemingen verkopen of liquideren en een speciale, nieuwe dochteronderneming oprichten onder de naam Kliq BV, hierna „Nieuw Kliq” of „NK” genoemd, die zich vooral zou richten op de voortzetting van de kernactiviteit van KH, te weten reïntegratiediensten.
 15. Om te beoordelen of het voor de staat meer winstgevend is om een onderneming te ontbinden dan om ze te verkopen, hebben de rechtbanken van de Gemeenschap bovendien toegelicht dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de verplichtingen die de staat heeft als eigenaar van aandelen in een onderneming en zijn verplichtingen als overheid: enkel de eerste kunnen in aanmerking worden genomen voor de beoordeling van het bestaan van staatssteun [16].