Betekenis van:
opheffen

opheffen
Werkwoord
 • iets in opwaartse richting brengen
"Toen hij zijn naam hoorde hief hij zijn hoofd op."
opheffen
Werkwoord
 • een instelling of regel ongedaan maken
"Deze treinverbinding is al enige jaren opgeheven."
opheffen
Werkwoord
 • vernietigen; schenden
"De zwaartekracht opheffen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

opheffen
Werkwoord
 • opheffen; geld innen; tillen; opheffen; oppakken; opheffen; heffen; opheffen; optillen
"een koffer opheffen"
"het hoofd opheffen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Opheffen en herleggen van pijpleiding
 2. verkennen van tools voor het opheffen van bestaande hinderpalen voor transnationale clustersamenwerking;
 3. Het opheffen van een falen van de markt in samenhang met de digitale omschakeling
 4. Het privatiseringsproces voltooien en de resterende verlieslijdende overheidsbedrijven die niet kunnen worden verkocht, opheffen.
 5. Aanzienlijke vooruitgang boeken bij het opheffen van de resterende beperkingen op het kapitaalverkeer.
 6. Verzoek tot opheffen van een exploitatieverbod of tot wijzigen van de voorwaarden van een exploitatieverbod
 7. Verdere vooruitgang boeken met betrekking tot het opheffen van beperkingen op de kapitaaluitstroom.
 8. Opheffen van de resterende obstakels voor de verlening van grensoverschrijdende diensten door natuurlijke of rechtspersonen uit de EU.
 9. De treindienstleiding moet zorgen voor veilig, efficiënt en punctueel treinverkeer, met inbegrip van het opheffen van ontregelingen.
 10. Met betrekking tot het opheffen van de beperkingen als genoemd in de nietig verklaarde beschikking van 2003
 11. De testvoorschriften voor het opheffen van de beperkende maatregelen op besmette bedrijven zijn voor grote koppels schapen te bezwaarlijk gebleken en moeten gewijzigd worden.
 12. De maatregel, aldus Duitsland, is belangrijk voor het behoud van het terrestrische segment en kan bijdragen tot het opheffen van marktfalen in specifieke gebieden.
 13. Opheffen van de voornaamste obstakels voor de ontwikkeling van de tweede pijler van het pensioenstelsel, met name financieren van de overgang van een solidariteitsstelsel naar een verplicht accumulatiestelsel.
 14. Die sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn en de mogelijkheid te omvatten tot het opheffen en intrekken van de vergunningen voor klein grensverkeer.
 15. Na het opheffen van de belasting mag de kantelbeveiliging echter niet binnendringen in de vrije zone, die volledig beschermd moet zijn.