Betekenis van:
onterecht

onterecht
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet gerechtvaardigd; vrijblijvend; ongegrond; zonder motivering; niet gerechtvaardigd; niet terecht; zinloos
"die vrees is misschien niet helemaal onterecht"
"een onterechte straf"

Synoniemen

Hyperoniemen

onterecht
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet juist; onjuist; niet terecht; onnauwkeurig; niet waar
"die vrees is misschien niet helemaal onterecht"
"een onterechte straf"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De onterecht betaalde bedragen worden ingevorderd.
 2. Onterecht betaalde bedragen worden teruggevorderd overeenkomstig titel VIII, hoofdstukken II en III.
 3. Vermeld hieronder de volgende inlichtingen over het steunbedrag dat onterecht aan de begunstigde is overgemaakt:
 4. De betrokken maatregel bevat ook bepalingen voor de terugvordering van onterecht toegekende steun.
 5. Eventuele ongebruikte of onterecht uitgegeven middelen worden teruggevorderd door de Commissie.
 6. BdB betwijfelt of de vergoeding fiscaal aftrekbaar is, maar deze twijfel is onterecht.
 7. Daardoor kan worden gewaarborgd dat de openbare omroep niet onterecht wordt bevoordeeld.
 8. Percentage fout-negatieve uitslagen: Het percentage van alle positieve stoffen dat door een testmethode onterecht als negatief wordt geïdentificeerd.
 9. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat er voor de centra na 15 jaar geen onterecht voordeel overblijft.
 10. Percentage fout-positieve uitslagen: Het percentage van alle negatieve (niet-actieve) stoffen dat onterecht als positief wordt geïdentificeerd.
 11. Het Bureau beslist over eventuele opschorting of verlaging van de financiering en over eventuele terugvordering van onterecht ontvangen bedragen.
 12. Zij omschreven deze acties zelf als „grotendeels anticommunautair” en vestigden de aandacht op de dreigende verplichting tot terugbetaling door de producenten van de onterecht overgemaakte bedragen [5].
 13. De maatregel bevat bepalingen inzake de controle op het bestaan en de haalbaarheid van de projecten, maar ook inzake de terugvordering van onterecht toegekende steun.
 14. Alle vier producenten/exporteurs betoogden dat deze conclusie onterecht was en dat zij in aanmerking zouden moeten komen voor de status van marktgericht bedrijf.
 15. bedragen aan communautaire middelen, die op grond van vastgestelde onregelmatigheden onterecht betaald blijken en samen met de eventuele rente zijn teruggevorderd, zijn afgetrokken van de uitgavendeclaratie.