Betekenis van:
onwaar

onwaar
Bijvoeglijk naamwoord
  • niet juist; onjuist; niet terecht; onnauwkeurig; niet waar
"pertinent onwaar"
"een onwaar verhaal"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Al wat ze zegt is onwaar.
  2. 0 onwaar
  3. De waarde staat standaard op „onwaar”.
  4. Deze categorie omvat andere oneerlijke handelspraktijken zoals misleidend of onwaar advies vóór de verkoop.
  5. indien de entiteit een voorstelling van zaken heeft gegeven of een precontractuele verklaring heeft afgelegd – of op grond van het toepasselijk recht verondersteld wordt die te hebben gegeven of te hebben afgelegd – welke onjuist of onwaar is, of
  6. Reclame is misleidend wanneer zij onjuiste informatie bevat en daarom onwaar is, wezenlijke informatie weglaat of verbergt die de gemiddelde consument nodig heeft om een beslissing te nemen, of op een andere wijze — inclusief algemene presentatie — misleidend is of kan zijn voor de gemiddelde consument, zelfs indien de informatie correct is, en ertoe leidt of kan leiden dat de consument een beslissing over een transactie neemt die hij/zij anders niet zou hebben genomen.