Betekenis van:
incorrect

incorrect
Bijvoeglijk naamwoord
  • onbetamelijk; onwelvoeglijk; onfatsoenlijk; ongepast
"incorrect gedrag"
"niemand heeft melding gemaakt van een incorrecte behandeling"

Synoniemen

Hyperoniemen

incorrect
Bijvoeglijk naamwoord
  • niet juist; onjuist; niet terecht; onnauwkeurig; niet waar

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Incorrect gebruik van de schakelorganen
  2. Incorrect gebruik van registratiebladen/bestuurderskaarten
  3. volgens de wetgeving van de lidstaat van teruggaaf incorrect gefactureerde btw-bedragen;
  4. volgens de wetgeving van de lidstaat van teruggaaf incorrect gefactureerde btw-bedragen;
  5. Italië betwistte dat er misbruik van steun was gemaakt: dat concept zou alleen van toepassing zijn op incorrect gebruik van de door de begunstigde ontvangen steun.
  6. Wanneer een aanvraag onvolledig of incorrect is, deelt de bevoegde instantie de aanvrager zo snel mogelijk mee dat hij aanvullende documenten moet verstrekken en, in voorkomend geval, welke gevolgen dit heeft voor de geldende termijn.
  7. (Er moet echter worden opgemerkt dat het door Greenpeace genoemde en in overweging (52) vermelde vaste tarief van 140000 GBP/ton incorrect is, aangezien de prijzen in deze overeenkomsten afhangen van de elektriciteitstarieven als vermeld in tabel 7 van voornoemde beschikking van de Commissie betreffende de herstructurering van BE)
  8. Bij schrijven van 25 oktober 2004, geregistreerd op 26 oktober 2004, stelde Duitsland de Commissie ervan in kennis dat de informatie over de eigenaren van e-glass AG in de eerste aanmelding gedeeltelijk incorrect was en verzochten zij de Commissie de beschikking van 20 april 2004 te wijzigen.