Betekenis van:
onttrekken

onttrekken
Werkwoord
 • van zich afschuiven
"je onttrekken aan je taak/verantwoordelijkheid/plicht"

Synoniemen

Hyperoniemen

onttrekken
Werkwoord
 • buiten iemands macht of bereik brengen
"iets aan 'het zicht'/'de ogen' onttrekken"

Hyperoniemen

Hyponiemen

onttrekken
Werkwoord
 • een bijdrage of deel ergens uit verwijderen
"Hij onttrok zijn steun aan de onderneming."
onttrekken
Werkwoord
 • opmaken, legen door er telkens iets van af te nemen
"benzine aan aardolie onttrekken"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Zich onttrekken aan de onderhouds- of alimentatieverplichting
 2. deposito's worden aangetrokken om liquiditeiten te onttrekken;
 3. het aan een accijnsschorsingsregeling onttrekken, daaronder begrepen het onregelmatig onttrekken, van accijnsgoederen;
 4. Bepaling van de invloed op de populatie van de wijzen van onttrekken aan het milieu.
 5. een filter (F) voor het onttrekken van de vaste deeltjes aan de voor analyse bestemde gasmonsters;
 6. een cycloonafscheider (CS) om vaste deeltjes aan het gasmengsel te onttrekken;
 7. „levercapaciteit”: het debiet waarmee de opslaggebruiker gas mag onttrekken aan de opslaginstallatie;
 8. het in artikel 19, lid 1, bedoelde percentage aan de markt te onttrekken quotumsuiker;
 9. Het systeem mag geen voor de primaire bestuurderstaak noodzakelijke besturingsorganen of displays aan het zicht onttrekken.
 10. een filter (F) om vaste deeltjes aan de voor analyse bestemde gasmonsters te onttrekken;
 11. de schuldbewijzen worden uitgegeven om liquiditeiten aan de markt te onttrekken;
 12. met betrekking tot het aan een accijnsschorsingsregeling onttrekken als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder a):
 13. Verandert de chemische aard van een andere stof door er waterstof aan toe te voegen of zuurstof aan te onttrekken.
 14. DIER- EN PLANTENSOORTEN VAN COMMUNAUTAIR BELANG WAARVOOR HET ONTTREKKEN AAN DE NATUUR EN DE EXPLOITATIE AAN BEHEERSMAATREGELEN KUNNEN WORDEN ONDERWORPEN
 15. In een dergelijk geval geschiedt de betaling voor de levering door overdracht van aan de interventieopslagplaatsen te onttrekken producten.