Betekenis van:
passage

passage (de ~ | meervoud passages)
Zelfstandig naamwoord
 • reis met vaar- of vliegtuig
"een passage boeken"
"een passage naar [India]"

Hyperoniemen

Hyponiemen

passage (de ~ | meervoud passages)
Zelfstandig naamwoord
 • overdekte winkelstraat
"winkelen in de passage"

Hyperoniemen

passage (de ~ | meervoud passages)
Zelfstandig naamwoord
 • mogelijkheid tot passeren; plaats waar men kan passeren; doorgang; mogelijkheid tot passeren
"de passage versperren"
"en nauwe/gevaarlijke passage"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

passage
Zelfstandig naamwoord
 • het passeren van de meridiaan door een ster

Hyperoniemen

Hyponiemen

passage
Zelfstandig naamwoord
 • ontlasting, doorgang

Voorbeeldzinnen

 1. Passage, Verkeersstroom
 2. In bijlage B wordt na tabel 26 de onderstaande passage ingevoegd:
 3. Het is nuttig een passage uit het verslag van de Nationale Assemblee te citeren:
 4. Onder d), betreffende bijlage 4, wordt voor de rubriek „Zwitserland” de volgende passage ingevoegd:
 5. Brief van de Griekse autoriteiten van 31 maart 2003, passage uit het antwoord op vraag 5.
 6. Onder c), betreffende bijlage 3, wordt voor de rubriek „Zwitserland” de volgende passage ingevoegd:
 7. Onder b), betreffende bijlage 2, wordt voor de rubriek „Zwitserland” de volgende passage ingevoegd:
 8. Volgens deze passage moet een steunconcept voor de betrokken sociaal zwakkere burgers worden ontwikkeld.
 9. treinstatus op het rapportagepunt (Aankomst, Vertrek, Passage, Niet vermeld, Vertrek van station van herkomst, Aankomst op station van bestemming);
 10. Indien een of meer wijzigingsvoorstellen zijn ingediend m.b.t. een bepaalde passage, kunnen de voorzitter, de rapporteur, of de indieners van deze wijzigingsvoorstellen tijdens het debat compromisvoorstellen doen.
 11. Indien een of meer wijzigingsvoorstellen zijn ingediend m.b.t. een bepaalde passage, kunnen de voorzitter, de rapporteur, of de indieners van deze wijzigingsvoorstellen bij uitzondering tijdens het debat compromisvoorstellen doen.
 12. Duitsland verwijst naar de passage in de goedkeuringsbesluiten waarin wordt verklaard dat de Commissie, in het licht van de eerder beschreven toezeggingen aan de Raad, alleen de toekenning van steun kan goedkeuren voorzover de noodzaak daarvan helder kan worden aangetoond.
 13. Uit deze passage blijkt duidelijk dat de Staat zich niet alleen als voorzichtig meerderheidsaandeelhouder wil opstellen, maar ook dat hij maatregelen zal nemen om de moeilijkheden van France Télécom te verhelpen.
 14. Waar seeds voor cellen worden gebruikt, blijkt dat de eigenschappen van de cellen onveranderd zijn gebleven tot en met de laatste passage waarin de overgang naar het productieprocedé plaatsvindt.
 15. Indien twee of meer wijzigingsvoorstellen betrekking hebben op dezelfde passage, maar met elkaar in tegenspraak zijn, dan heeft het voorstel dat het verst van de oorspronkelijke tekst af ligt voorrang en wordt daar eerst over gestemd.