Betekenis van:
poster

poster
Zelfstandig naamwoord
  • groot vel papier voor aankondigingen; groot vel papier met een aankondiging; aangeplakte bekendmaking; groot vel papier voor aankondigingen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

poster
Zelfstandig naamwoord
  • krant op de muur geplakt

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Poster voor de Europese schoolfruitregeling
  2. Minimumvoorschriften voor de poster van de Europese schoolfruitregeling
  3. communicatie, met inbegrip van kosten voor de in artikel 14, lid 1, bedoelde poster.
  4. De poster moet zijn voorzien van het embleem van de Europese Gemeenschap.
  5. Op de poster in bijlage II worden de woorden „Europese Unie” vervangen door de woorden „Europese Unie en Noorwegen”.
  6. Het woord „Noorwegen” wordt geschrapt uit artikel 1, lid 4, uit de voetnoot op de poster in bijlage II en uit de mededeling in bijlage III.”.
  7. Lidstaten die besluiten geen gebruik te maken van de in lid 1 bedoelde poster, lichten in hun strategie duidelijk toe hoe zij het publiek over de financiële bijdrage van de Europese Gemeenschap aan hun regeling zullen informeren.
  8. De lidstaten kunnen hiervoor gebruik maken van een poster die is gemaakt overeenkomstig de in bijlage III vastgestelde minimumvoorschriften, en moeten deze permanent duidelijk zichtbaar en duidelijk leesbaar aan de hoofdingang van de deelnemende onderwijsinstelling aanbrengen.