Betekenis van:
probleemloos

probleemloos
Bijvoeglijk naamwoord
 • geen moeite of inspanning vereisend
"een probleemloze landing"
"probleemloos verlopen"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. zij zo zijn ontworpen en ingevuld dat zij probleemloos door de douane kunnen worden gebruikt, en
 2. Twee verbonden ondernemingen met een stabiel partnerschap op de lange termijn werken probleemloos samen.
 3. zij zo zijn ontworpen en ingevuld dat zij probleemloos door de bevoegde autoriteiten kunnen worden gebruikt, en
 4. zij zo zijn ontworpen en ingevuld dat zij probleemloos door de bevoegde autoriteiten kunnen worden gebruikt, en
 5. Het systeem is ontworpen als een robuust en betrouwbaar operationeel systeem dat foutieve manipulaties van operatoren kan verdragen en stroomonderbrekingen of andere calamiteiten probleemloos doorstaat.
 6. Het wegvallen van de 40 extra medewerkers zou probleemloos kunnen worden opgevangen door versterkt cameratoezicht, zonder dat de veiligheid van het vrachtverkeerscentrum in het geding komt.
 7. Ook in verband met het veiligheidspersoneel geeft Duitsland aan dat het vrachtverkeerscentrum van DHL al met 70 in plaats van de oorspronkelijk aangemelde 110 werknemers probleemloos kan worden geëxploiteerd.
 8. In 1998 tot en met 2002 had Helaba ook probleemloos in haar geraamde kapitaalbehoefte kunnen voorzien door op de markt periodiek kleinere derdenbelangen van institutionele beleggers aan te trekken.
 9. Volgens een door Duitsland voorgelegd onderzoek van een externe opleidingsconsultant kan DHL de exploitatie van het vrachtverkeerscentrum in Leipzig-Halle probleemloos starten met een kleiner aantal opgeleide werknemers dan oorspronkelijk in de aangemelde opleidingsmaatregel voorzien.
 10. De „Class I-A Super”, die voor deze schepen gold, is de meest veeleisende op een schaal van vier, wat verband houdt met de dikte van het ijs waar het schip probleemloos doorheen moet kunnen.
 11. Bovendien gaat het om algemene, niet alleen voor de luchtvaartbranche noodzakelijke opleidingsmaatregelen, waarvan de verworven kennis probleemloos in andere ondernemingen gebruikt kan worden en die ook nog eens bijdragen tot de verbetering van de werkomgeving en de contacten tussen de mensen in de onderneming.
 12. Daar de aanpassingstermijn noodzakelijkerwijze kort is, namelijk zes maanden, werd het dienstig geacht de volledige rechten zoveel mogelijk aan het einde van de termijn waarin voorlopige antidumpingrechten van toepassing zijn te doen ingaan, om de invoering van de volledige rechten zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.
 13. In het omschreven gebied zorgen de Veronese gronden met hun bronwater, klimaat en meervoudige teeltsysteem voor een evenwichtig geheel aan elementen waardoor dit rijstras zijn groeicyclus probleemloos kan doorlopen en een grote volgroeide korrel met een flinke parel in het midden voortbrengt, hetgeen in andere rijstgebieden niet altijd het geval is.