Betekenis van:
rammen

rammen
Werkwoord
 • een opzettelijke botsing veroorzaken
"Triremen waren toegerust om een vijandelijk schip te rammen."
rammen
Werkwoord
 • met een zwaar voorwerp een poort of deur inslaan
"De Geuzen ramden de poort van Brielle en namen de stad in."
ram (de ~ | meervoud rammen)
Zelfstandig naamwoord
 • mannetjesschaap
"rammen en ooien"
"hij is aan een (kwade) ram gekoppeld"

Hyperoniemen

Ram (de ~ | meervoud Rammen)
Zelfstandig naamwoord
 • iemand geboren onder dit teken

Hyperoniemen

ram (de ~ | meervoud rammen)
Zelfstandig naamwoord
 • mannetje van het konijn en van de haas
"een ram en een voedster"

Synoniemen

Hyperoniemen

ram (de ~ | meervoud rammen)
Zelfstandig naamwoord
 • grote mast om een muur, deur in te rammen
"De belegeraars beukten met een ram op de stadpoort."

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. rammen met genotype ARR/ARR;
 2. sperma van rammen met genotype ARR/ARR;
 3. Te genotyperen rammen in het kader van het fokprogramma volgens Beschikking 2003/100/EG
 4. Te genotyperen rammen in het kader van een fokprogramma volgens Beschikking 2003/100/EG
 5. Rammen gegenotypeerd in het kader van een fokprogramma als bedoeld in artikel 6 bis van Verordening (EG) nr. 999/2001
 6. Volwassen ongesneden rammen kunnen territoriaal gedrag vertonen en dienen niet samen met andere ongesneden mannetjes te worden gehuisvest.
 7. Te genotyperen rammen in het kader van een fokprogramma als bedoeld in artikel 6 bis van Verordening (EG) nr. 999/2001
 8. de niet-gecastreerde rammen hebben de laatste 60 dagen voortdurend verbleven op een bedrijf waar sedert 12 maanden geen enkel geval van besmettelijke epididymitis (Brucella ovis) is geconstateerd en bij deze rammen is in de laatste 30 dagen een complementbindingsreactie voor de opsporing van besmettelijke epididymitis verricht, met een resultaat van minder dan 50 IE per ml;]
 9. in het geval van schapensperma, het sperma is gewonnen van rammen met prioneiwitgenotype ARR/ARR, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Beschikking 2002/1003/EG van de Commissie, of
 10. Ook aan het gehalte aan vitaminen en mineralen in het voer dient aandacht te worden besteed, bijvoorbeeld om kopervergiftiging bij schapen of de vorming van blaasstenen bij gecastreerde rammen te vermijden; indien nodig dient voor likstenen te worden gezorgd.
 11. hetzij [ c) geen van de schapen of geiten tegen deze ziekte is ingeënt, behalve dieren die meer dan twee jaar geleden zijn ingeënt met het Rev. 1-vaccin,d) de laatste twee tests (14), die met een tussenpoos van ten minste zes maanden zijn verricht op … (datum) en op … (datum) bij alle schapen en geiten van meer dan zes maanden een negatieve uitslag gaven, en](5) hetzij [ c) schapen en geiten van minder dan zeven maanden tegen de ziekte worden ingeënt met het Rev. 1-vaccin,d) de laatste twee tests (14), die met een tussenpoos van ten minste zes maanden zijn verricht,- op … (datum) en op … (datum) bij alle niet-gevaccineerde schapen en geiten van meer dan zes maanden, en- op … (datum) en op … (datum) bij alle gevaccineerde schapen en geiten van meer dan 18 maandeneen negatieve uitslag gaven, en]e) alleen schapen en geiten worden gehouden die aan ten minste de bovenstaande eisen voldoen;](5) [ 10.6.B de niet-gecastreerde rammen hebben de voorbije 60 dagen voortdurend verbleven op een bedrijf waar sedert twaalf maanden geen enkel geval van epididymitis (Brucella ovis) is geconstateerd en bij deze rammen is in de voorbije 30 dagen een complementbindingsreactie voor de opsporing van besmettelijke epididymitis verricht, met een resultaat van minder dan 50 IE per ml;]10.6.