Betekenis van:
rangschikking

rangschikking (de ~ | meervoud rangschikkingen)
Zelfstandig naamwoord
 • systematische ordening
"taxonomie is de leer van de rangschikking"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Besluit over de rangschikking van de projectvoorstellen
 2. Besluiten tot financiering worden genomen op basis van deze rangschikking.
 3. De volgorde waarin deze zijn vermeld houdt geen rangschikking naar belangrijkheid in.
 4. De volgorde van deze prioriteiten houdt geen rangschikking naar belangrijkheid in.
 5. Rangschikking of verdeling van onderwerpen in groepen, gebaseerd op gemeenschappelijke kenmerken van de onderwerpen.
 6. De wijzigingsvoorstellen worden in stemming gebracht in de volgorde van de paragrafen van de tekst en volgens de volgende rangschikking:
 7. De positie van de Magnox-centrales in de SRMC-rangschikking zou altijd onder die van de marginale centrale liggen, zelfs in periodes van minimale vraag.
 8. Indien niet aan deze criteria wordt voldaan, wordt het desbetreffende project niet geselecteerd en wordt het volgende project in de rangschikking voor selectie in aanmerking genomen.
 9. De rangschikking en de volgorde naar prioriteit dienen te worden goedgekeurd door het BONUS-EESV, dat de resultaten van de onafhankelijke evaluatie, die bindend moeten zijn, strikt volgt.
 10. De rangschikking die door de onafhankelijke deskundigen is vastgesteld, is bindend voor de toewijzing van financiering uit de begroting van BONUS.
 11. Indien de betrokken lidstaten overeenkomstig artikel 5, lid 5, bevestigen dat de bijdrage van overheidswege voldoende is, worden bij de CCS-demonstratieprojecten de hoogst gerangschikte projecten in volgorde van rangschikking geselecteerd, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 12. Prioriteit: het relatieve belang van twee of meer entiteiten, waardoor hun rangschikking in een tijdreeks of de nadruk waarmee ze moeten worden gepresenteerd wordt bepaald (ISO/TS 16951, 2004).
 13. Prioriteit: het relatieve belang van twee of meer entiteiten, waardoor hun rangschikking in een tijdreeks of de nadruk waarmee ze moeten worden gepresenteerd, wordt bepaald (ISO/TS 16951, 2004).
 14. Verzamelingen worden overeenkomstig artikel 2, lid 5, van de Berner Conventie beschermd wanneer zij door de keuze en de rangschikking van de werken een schepping van de geest vormen.
 15. Aan de hand van de uitkomst van de collegiale toetsing en de definitieve rangschikking door de Wetenschappelijke Raad van de ERC stelt het ERCEA de definitieve lijst(en) van voorstellen voor mogelijke financiering op.