Betekenis van:
rationalisering

rationalisering (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het verklaren van emotioneel gedrag; het rationeel maken

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Rationalisering, uitbreiding van een bestaande vestiging
 2. Het herstructureringsplan omvat in de regel de reorganisatie en rationalisering die de activiteiten efficiënter moet maken.
 3. Rationalisering van de organisatie van rechtbanken, met inbegrip van de invoering van moderne IT-systemen.
 4. diversificatie van producties van hoge kwaliteit en rationalisering van producten van constante en homogene kwaliteit.
 5. Het investeringsproject zorgt bijgevolg voor rationalisering van het productieproces van VWS.
 6. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van de rationalisering waartoe één van de grootste producenten van de Gemeenschap was overgegaan.
 7. Die verordening is met het oog op verduidelijking en rationalisering herschikt, waarbij diverse bepalingen aanzienlijk zijn gewijzigd.
 8. Verdere rationalisering van de organisatie van de rechtbanken met inbegrip van de ontwikkeling van moderne IT-systemen.
 9. De prudentiële en toezichtsnormen in de niet-bancaire financiële sector versterken, mede door rationalisering van de toezichtsstructuren waar nodig.
 10. Uit de beoordeling blijkt tevens dat een algemene rationalisering en vermindering van de overcapaciteit van de begunstigde ondernemingen het gevolg zullen zijn.
 11. In sommige gevallen zou deze rationalisering er overigens in kunnen bestaan dat bepaalde bijzonder effectieve afwijkingen tot alle lidstaten worden uitgebreid.
 12. De investeringen hadden voornamelijk betrekking op de verbetering en de verdere rationalisering van het productieproces met het oog op kostenbesparingen en aanpassingen aan milieuvereisten.
 13. Andere landen van de Europese Unie, zoals Frankrijk bijvoorbeeld, hadden reeds in de jaren '70 programma’s voor de herstructurering en de rationalisering van hun slachthuizen tot stand gebracht.
 14.  Het starten van een activiteit die een fundamentele wijziging in het product of in het productieproces van een bestaande vestiging meebrengt (door rationalisering, herstructurering of modernisering)?
 15. Het derde pakket maatregelen is gericht op een reorganisatie van de productie op twee niveaus: materiaal-, voorraad- en orderbeheer (rationalisering en informatisering) en opleiding van het personeel.