Betekenis van:
routine

routine (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • sleur
"de dagelijkse routine"
"de routine van alledag"

Hyperoniemen

routine (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • bedrevenheid door iets vaak te doen
"routine opbouwen/opdoen"
"gebrek aan routine"

Hyperoniemen

Hyponiemen

routine
Zelfstandig naamwoord
 • een reeks handelingen die vaak zonder nadenken worden verricht

Voorbeeldzinnen

 1. werkdocumenten inzake routine-inventariscontroles op te stellen;
 2. Ten minste tien afzonderlijke fokvarkens moeten bijdragen tot elk routine-salmonellamonster.
 3. Dit zijn de zogenaamde algemene GMP-inspecties (ook geregelde, periodieke of routine-inspecties genoemd).
 4. Uitzonderlijke situaties en belangrijke verstoringen van de gewone routine moeten worden gesignaleerd.
 5. routine-inspectie door de bevoegde autoriteit of namens de bevoegde autoriteiten door erkende gezondheidsdiensten;
 6. x „fokbedrijven”, 10 routine- salmonella-monsters en 5 MRSA- monsters per bedrijf (Deel 1)
 7. y „yproductiebedrijven”, 10 routine- salmonella-monsters en 5 MRSA- monsters per bedrijf (Deel 2)
 8. IAS verantwoordelijk was voor routine-inspecties van de luchtvaartmaatschappijen, maar het niveau van de inspectieactiviteiten niet was gespecificeerd;
 9. „De praktische regels voor het nemen van officiële monsters, alsmede de voor de analyse van deze officiële monsters te bezigen routine- en referentiemethoden, worden door de Commissie vastgesteld.
 10. Routine-inspecties worden ten minste jaarlijks uitgevoerd, tot drie jaar na de afsluiting, en vijfjaarlijks totdat de verantwoordelijkheid aan de bevoegde autoriteit is overgedragen.
 11. In de lidstaten dienen routine-inspecties te worden uitgevoerd om te waarborgen dat de exploitanten van aquacultuurproductiebedrijven bekend zijn met de algemene voorschriften inzake ziektebestrijding en bioveiligheid van deze richtlijn en dat zij deze toepassen.
 12. Na de overdracht van de verantwoordelijkheid worden de routine-inspecties van artikel 15, lid 3, stopgezet en kan de monitoring worden beperkt tot het niveau waarop lekkages of significante onregelmatigheden kunnen worden vastgesteld.
 13. Wanneer in kleine bedrijven of bedrijven met grote aantallen buiten in paddocks gehouden fokvarkens het aantal hokken, uitlopen of groepen minder dan tien bedraagt, is bemonstering van elk hok, elke uitloop of elke groep vereist, zodat in totaal tien routine-salmonellamonsters worden ingediend.
 14. Op de twaalfde zitting van de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst, die van 3 tot en met 15 november 2002 te Santiago (Chili) werd gehouden, is een aantal resoluties aangenomen die onder meer betrekking hebben op vereenvoudigde procedures voor de afgifte van vergunningen en certificaten, een speciaal certificaat om de overbrenging te vergemakkelijken van bepaalde categorieën specimens die deel uitmaken van een reizende tentoonstelling, aanvullende afwijkingen ten aanzien van persoonlijke bezittingen, geactualisserde voorschriften betreffende de etikettering van kaviaarrecipiënten, alsmede andere routine- of technische maatregelen, waaronder de wijziging van de op de vergunningen en certificaten gebruikte codes en wijzigingen in de lijst van standaardreferentiewerken voor het bepalen van de naam van de in de bijlagen van de Overeenkomst opgenomen soorten, en het is derhalve noodzakelijk met die resoluties rekening te houden.