Betekenis van:
schetsen

Werkwoord

schetsen
met een minimum van pennenstreken een voorlopige en gewoonlijk uitwisbare afbeelding van iets maken
"De schilder schetst eerst het portret van de jonge vrouw om er vervolgens in olieverf een schilderij van te maken."
schetsen
een schets maken
"een situatie/toestand schetsen"
"schetsen hoe de zaken evolueren"

Hyperoniemen

schetsen
in overdrachtelijke zin: een korte maar rake beschrijving van iets geven
"Hij schetst een wel erg somber beeld van de toekomst."
schetsen
met woorden in hoofdtrekken uitbeelden
"een situatie/toestand schetsen"
"schetsen hoe de zaken evolueren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord