Betekenis van:
schoonspoelen

schoonspoelen
Werkwoord
  • spoelend reinigen
"de glazen goed schoonspoelen"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Schoonspoelen (alleen van toepassing op gesloten toiletinstallaties),
  2. Bij het bezoek is gebleken dat als grondstof voor de vervaardiging van kwark ook rauwe melk gebruikt werd die afkomstig was van de belangrijkste melkophaalbedrijven in het Verenigd Koninkrijk en was gedeclasseerd om een van de volgende redenen: aanwezigheid van antibioticaresiduen blijkens een screeningstest, melk gemengd met water afkomstig van het schoonspoelen van de leidingen in zuivelfabrieken met detergentia en ontsmettingsmiddelen („interface milk”), verontreiniging met kleurstoffen en overgebleven warmtebehandelde melk in pakken afkomstig van de detailhandel.