Betekenis van:
storen

storen
Werkwoord
 • het functioneren nadelig beïnvloeden
"Alle radio-uitzendingen uit Engeland werden door de bezetter gestoord."
storen
Werkwoord
 • ontstemd, geprikkeld worden
"zich in de trein aan zijn medereizigers storen"
"zich aan niets of niemand storen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

storen
Werkwoord
 • (iem.) beletten verder te gaan
"mag ik u even storen?"
"niet storen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Niet storen.
 2. Mag ik je een moment storen?
 3. Ik zal proberen je niet te storen bij het leren.
 4. Dan ga ik wel Sudoku spelen, in plaats van jou nog verder te storen.
 5. Apparatuur voor het storen van wereldwijde satellietnavigatiesystemen (GNSS).
 6. De aanwezigheid van grote hoeveelheden fosfaten kan de bepaling van ijzer, mangaan en zink storen.
 7. Apparatuur voor besturing en seingeving mag andere apparatuur voor besturing en seingeving niet storen.
 8. In de buurt van het nulpunt of totale remming kunnen dergelijke onregelmatigheden door de transformatie worden uitvergroot en kunnen ze de analyse storen (9).
 9. Deze methode is van toepassing voor mengvoeders die ten minste 10 % mageremelkpoeder bevatten; grote hoeveelheden karnemelk en/of bepaalde andere eiwitten dan melkeiwitten kunnen de bepaling storen.
 10. De aangezochte autoriteit kan de bijstand uitstellen op grond van het feit dat deze een onderzoek, een gerechtelijke vervolging of een lopende procedure zou storen.
 11. In de buurt van het nulpunt of totale remming kunnen dergelijke onregelmatigheden door de transformatie worden uitvergroot en kunnen ze de analyse storen (16).
 12. Sinds de jaren zeventig wordt de Europese vloot geconfronteerd met concurrentie van schepen uit derde landen, die zich niet erg storen aan de geldende internationale sociale en veiligheidsvoorschriften.
 13. Het is van belang dat de uitvoeringstijd lang genoeg is voor de elutie van alle afbraakproducten, daar anders traag eluerende pieken de volgende chromatografische bepalingen kunnen storen.
 14. Voor de hierna vermelde voedermiddelen is bekend dat zij, als ze in aanzienlijke hoeveelheden in diervoeders voorkomen, de bepaling van het zetmeelgehalte via de polarimetrische methode kunnen storen, zodat foutieve resultaten kunnen worden verkregen:
 15. het aantal gebruikte stroomafnemers en de afstand daartussen, die beide van fundamentele invloed op de kwaliteit van de stroomoverdracht zijn omdat elke stroomafnemer de anderen binnen eenzelfde bovenleidingsectie kan storen.