Betekenis van:
ophouden

ophouden
Werkwoord
 • (iem.) beletten verder te gaan
"een konvooi ophouden"
"opgehouden worden door een file"

Synoniemen

Hyperoniemen

ophouden
Werkwoord
 • ''~ met'', ''~ te'': een activiteit beëindigen
"Hij hield op met spreken."
ophouden
Werkwoord
 • ''(ongebruikelijk)'' omhoog houden
"Ze hield het bordje met 8 op."
ophouden
Werkwoord
 • zich ophouden met, tijd en inspanning besteden aan
"je ophouden met iemand"
"je ophouden met iets"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

ophouden
Werkwoord
 • (iets) zó houden, dat het zich in de hoogte bevindt
"iets ophouden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het regende zonder ophouden.
 2. Laat ons ophouden.
 3. Kun je alstublieft ophouden met zingen?
 4. Het regende de ganse dag zonder ophouden.
 5. Stel u voor dat ge begint te hikken en niet meer kunt ophouden.
 6. De regularisatie van onregelmatigheden mag het betrokken transport niet langer ophouden dan strikt noodzakelijk is.
 7. Deze rubriek vermeldt het grondgebied waarop de houder van het visum zich mag ophouden.
 8. ruimten op het schip die speciaal beschermd zijn en waar personen zich in geval van gevaar moeten ophouden;”
 9. Eventuele bijscholing van personeel mag niet ophouden bij een demonstratie van hoe de apparatuur bediend moet worden.
 10. het grondgebied waarop de houder van het visum zich mag ophouden, indien het verlengde visum een andere territoriale geldigheid heeft dan het oorspronkelijke visum”;
 11. Wilde cavia's (Cavia porcellus) zijn sociale, beweeglijke knaagdieren die niet graven maar zich ophouden in de vegetatie en soms gebruikmaken van gangen die door andere dieren zijn gegraven.
 12. „corrigerende maatregelen”: maatregelen om significante onregelmatigheden te corrigeren of lekkages te dichten teneinde het weglekken van CO2 uit het opslagcomplex te voorkomen of te doen ophouden;
 13. „Normaal gesproken bezette ruimte” een beveiligde ruimte waar personen zich meestal of altijd moeten ophouden om de apparatuur of de installatie doeltreffend te laten werken.
 14. moeten er passende voorzieningen aanwezig zijn waar de dieren zich, niet aangebonden, buiten het vervoermiddel kunnen ophouden, en kunnen eten en drinken;
 15. Er moeten maatregelen worden getroffen opdat werknemers zich niet ophouden onder hangende lasten, tenzij zulks is vereist voor het goede verloop van de werkzaamheden.