Betekenis van:
strekken

strekken
Werkwoord
 • zoveel mogelijk in de lengterichting brengen
"even de benen strekken"
"je armen strekken"

Hyperoniemen

strekken
Werkwoord
 • bruikbaar zijn voor
"iemand tot [eer/voordeel/schande] strekken"

Synoniemen

Hyperoniemen

strekken
Werkwoord
 • toegepast worden
"zolang de voorraad strekt"
"tot [voorbij het bos] strekken"

Synoniemen

Hyperoniemen

strekken
Werkwoord
 • languit gaan liggen
"zich strekken"

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Hogere voorziening moet strekken tot:
 2. Machines voor buigen, vouwen, strekken of vlakken
 3. Sommige projecten strekken zich uit over een aantal jaren.
 4. De conclusies van de memorie van antwoord moeten strekken tot:
 5. copolymeren van vinylideenfluoride met 75 % of meer bèta kristallijnstructuur zonder strekken;
 6. CPA 28.41.31: Machines voor het buigen, het vouwen of het strekken van metaal
 7. onder UV-belichting fluorescerende planchetten strekken tot aanbeveling (verplicht voor stickers),
 8. copolymeren van vinylideenfluoride met 75 % of meer bèta-kristallijnstructuur zonder strekken;
 9. machines (persen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken
 10. Dit kaderbesluit dient zich uit te strekken tot geldelijke sancties die ten aanzien van inbreuken op de verkeerswetgeving worden opgelegd.
 11. gereedschapswerktuigen (persen daaronder begrepen) voor het buigen, vouwen, strekken of vlakken van metaal, alsmede delen en toebehoren daarvan;
 12. De Commissie is van mening dat de beweerde nadelen niet ter compensatie van dit voordeel kunnen strekken:
 13. De werkzaamheden van de interne controleur strekken zich uit tot alle activiteiten en diensten van het agentschap.
 14. De werkzaamheden van de interne controleur strekken zich uit tot alle activiteiten en diensten van het Agentschap.
 15. VERWACHTEND dat samenwerkingsactiviteiten op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren tot wederzijds voordeel zullen strekken;