Betekenis van:
spannen

spannen
Werkwoord
 • door strak uitzetten vormen
"zich spannen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

spannen
Werkwoord
 • strak trekken
"een koord/draad spannen"
"dat spant de kroon"

Hyperoniemen

Hyponiemen

spannen
Werkwoord
 • onder trekkracht brengen
"Hij spande een paar waslijnen tussen zijn tentstokken."
spannen
Werkwoord
 • met sterke druk vasthouden, stevig drukken
"spannen om iets"

Synoniemen

Hyperoniemen

span (het ~ | meervoud spannen)
Zelfstandig naamwoord
 • twee mensen die bij elkaar horen; twee mensen of dingen samen
"ze vormen een aardig span(netje)"

Synoniemen

Hyperoniemen

span (het ~ | meervoud spannen)
Zelfstandig naamwoord
 • twee of meer trekdieren voor een wagen
"een span [paarden]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Men moet het paard niet achter de wagen spannen.
 2. indien een IARC daarom verzoekt, dient de secretaris zich in te spannen om de gepaste technische bijstand te verlenen;
 3. De lidstaten spannen zich in om het deskundigenteam beveiligde huisvesting, lichaamspantsering en gedegen bescherming binnen Irak te verstrekken.
 4. Onverminderd artikel 8 van Verordening (EG) nr. 601/2004 lossen vaartuigen die uitsluitend de Spaanse methode van de beugvisserij gebruiken, de gewichten voordat de lijn begint te spannen.
 5. Het verlies aan aanhaalmoment moet worden gecontroleerd door de wielbevestigingen opnieuw aan te spannen, niet door te meten welk moment nodig is om de bevestigingen los te maken.
 6. Het verlies aan aanhaalmoment moet worden gecontroleerd door de wielbevestigingen opnieuw aan te spannen, niet door te meten welk moment nodig is om de bevestigingen los te maken.
 7. De lidstaten spannen zich in om EUJUST LEX, en met name het verbindingsbureau, beveiligde huisvesting, lichaamspantsering en gedegen bescherming binnen Irak te verschaffen.”;
 8. (1.2, onder c), eerste zin, en 1.2, onder d), eerste zin) — Speciale lieren of gelijkwaardige inrichtingen voor het spannen van de kabels (koppelingsinrichtingen)
 9. De ENIAC-lidstaten spannen zich maximaal in om de voorwaarden en de sluiting van subsidie-overeenkomsten te synchroniseren en de toegezegde financiële steun tijdig vrij te maken.
 10. Onverminderd artikel 8 van Verordening (EG) nr. 601/2004 lossen vaartuigen die de Spaanse methode van de beugvisserij gebruiken, de gewichten voordat de lijn begint te spannen.
 11. De overheid dient het goede voorbeeld te geven en zich in te spannen om de aanbevelingen in het energieprestatiecertificaat uit te voeren.
 12. Het verlies aan aanhaalmoment moet worden gecontroleerd door de wielbevestigingen opnieuw aan te spannen, niet door te meten welk moment nodig is om de bevestigingen los te maken.
 13. Het bestuursorgaan dient zich tevens in te spannen om overeenkomsten te sluiten voor de in dit artikel genoemde doeleinden met andere relevante internationale instellingen.
 14. De Artemis-lidstaten spannen zich maximaal in om de voorwaarden en de sluiting van subsidie-overeenkomsten te synchroniseren en de toegezegde financiële steun tijdig vrij te maken.
 15. Instructies betreffende de noodzaak om de wielbevestiging na 50 km aan te spannen. Verwijzingen naar het gebruik en de montage van wieldoppen, voorzover van toepassing.