Betekenis van:
structurering

structurering (de ~ | meervoud structureringen)
Zelfstandig naamwoord
 • het geordend zijn
"structurering van het werk"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Voorts is er een projectteam ingesteld voor de consequente structurering van kritiekpunten in onderzoeksrapporten en de afhandeling ervan.
 2. Zie het werkprogramma „Structurering van de Europese onderzoeksruimte”: Menselijk potentieel en mobiliteit, Marie Curie-acties, uitgave september 2004, bladzijde 41.
 3. Overeenkomstig punt 43 van de richtsnoeren moet het steunbedrag tot het voor de uitvoering van de structurering strikt noodzakelijke minimum aan herstructureringskosten worden beperkt.
 4. Omvat advies-, begeleidings- en operationele-bijstandsdiensten verleend aan het bedrijfsleven inzake ondernemingsbeleid en -strategie en de algehele planning, structurering en controle van een organisatie.
 5. Ministeries en andere centrale-overheidsdiensten, als bedoeld in Wet nr. 575/2001 op de structurering van de werkzaamheden van de centrale-overheidsdiensten, als gewijzigd bij latere wetgeving:
 6. van 4 oktober 1986 en Wetgevingsdecreet No267 van 18 augustus 2000 met de geconsolideerde wetten op de structurering van lokale overheden, en met name de artikelen 112 en 116.
 7. Coördinatie en structurering van het veiligheidsonderzoek: coördinatie van Europees en internationaal veiligheidsonderzoek en ontwikkeling van synergieën tussen civiel, veiligheids- en defensieonderzoek, verbetering van de wettelijke voorwaarden en bevordering van het optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur.
 8. zij biedt een toegevoegde waarde voor de versterking en structurering van de Europese onderzoeksruimte (EOR) en zorgt op internationaal niveau voor een aanzienlijke verbetering op de relevante wetenschappelijke en technologische gebieden;
 9. De geïntegreerde activiteiten zijn ook bedoeld voor een betere structurering, op Europese schaal, van de manier waarop onderzoeksinfrastructuren functioneren, en voor het stimuleren van hun gezamenlijke ontwikkeling wat betreft capaciteit en prestaties.
 10. Deze activiteiten zijn ook bedoeld voor een betere structurering, op Europese schaal, van de manier waarop onderzoeksinfrastructuren functioneren, en van de wijze waarop potentiële gebruikers toegang tot die infrastructuren kunnen krijgen, voor het stimuleren van hun gezamenlijke ontwikkeling ten aanzien van capaciteit en prestaties en het bevorderen van hun samenhangende en interdisciplinaire gebruik;