Betekenis van:
syndicaat

syndicaat (het ~ | meervoud syndicaten)
Zelfstandig naamwoord
  • vereniging van werknemers die in hetzelfde vak werkzaam zijn, met als doel de behartiging van de belangen van het vak en de verdediging van de sociale en economische belangen van de leden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Het aandeel in een syndicaatslening van een instelling die lid is van het syndicaat wordt beschouwd als een beleenbare kredietvordering.
  2. DE: Uitsluitend in Duitsland gevestigde kredietinstellingen, dochterondernemingen of bijkantoren kunnen bij emissies van in DEM luidende effecten als leidende bank van een emissie-syndicaat optreden.
  3. Syndicaatsleningen die bepalen dat besluiten van het syndicaat jegens de debiteur genomen worden bij meerderheid van geldgevers, zijn beleenbaar onderpand voor krediettransacties van het Eurosysteem.
  4. De gesyndiceerde lening wordt gewoonlijk afgesloten en gecoördineerd door één instelling (vaak de „penvoerder” genoemd) en wordt feitelijk door verscheidene deelnemers in het syndicaat verstrekt.
  5. De kleine bestellingen vertegenwoordigen volgens SNIEL 6 % van de activiteiten van CELF, hetgeen volgens dit syndicaat betekent dat „CELF 94 % van haar activiteiten heeft ontplooid op gebieden waarvoor zij oorspronkelijk niet was opgericht”.
  6. FR: Naast Franse kredietinstellingen mogen uitsluitend onder Frans recht vallende Franse dochterondernemingen van niet-Franse banken die hiertoe vergunning hebben verkregen op grond van het feit dat de kandidaat-dochteronderneming van een niet-Franse bank in Parijs over voldoende middelen beschikt en passende verbintenissen is aangegaan, als leidende bank van een emissie-syndicaat in Franse frank luidende waardepapieren uitgeven.
  7. „Algemene Documentatie”: Bijlage I bij Richtsnoer ECB/2000/7 van 31 augustus 2000 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem [2];„Syndicaatsleningen”: kredietvorderingen zijnde aandelen in een syndicaatslening van instellingen die lid zijn van een syndicaat, zoals omschreven in hoofdstuk 6.2.2 van de Algemene Documentatie en die beheerst worden door het recht van Engeland en Wales.