Betekenis van:
vakvereniging

vakvereniging (de ~ | meervoud vakverenigingen)
Zelfstandig naamwoord
  • vereniging van werknemers die in hetzelfde vak werkzaam zijn, met als doel de behartiging van de belangen van het vak en de verdediging van de sociale en economische belangen van de leden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksleven betreffen zijn uitsluitend geoorloofd wanneer dit strikt noodzakelijk is en in de nationale wetgeving adequate garanties worden geboden.
  2. de aard van de gegevens die worden opgeslagen en van de absoluut noodzakelijke persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook gegevens die de gezondheid of het seksuele gedrag betreffen;
  3. Het CBP zal geen „gevoelige” gegevens (d.w.z. persoonlijke gegevens waaruit het ras of de etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, en gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen) uit het PNR gebruiken, zoals hieronder wordt beschreven.
  4. Belarus schendt het ILO-verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen op diverse belangrijke punten door te verhinderen dat vakverenigingen vrij kunnen worden opgericht, het recht zich te organiseren kan worden uitgeoefend, personen vrij tot een vakvereniging kunnen toetreden en deze organisaties rechtspersoonlijkheid kunnen verwerven.
  5. Het besluit van de raad van bestuur mag toestaan persoonsgegevens te verwerken die verband houden met de in artikel 14, lid 1, bedoelde categorieën personen, maar mag niet machtigen tot het verwerken van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, noch van gegevens die de gezondheid of het seksueel gedrag betreffen.
  6. De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksuele gedrag betreffen, is niet toegestaan tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor het met het betrokken bestand beoogde doel en tenzij deze gegevens een aanvulling vormen op andere in hetzelfde bestand opgeslagen persoonsgegevens.
  7. In het Europees Economisch en Sociaal Comité worden de volgende personen tot lid benoemd voor de verdere duur van de ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 2010: mevrouw Gabriela BISCHOFF, Bereichsleiterin Europapolitik im DGB (Hoofd van de dienst Europees beleid van de Duitse Confederatie van vakverenigingen — DGB); mevrouw Michaela ROSENBERGER, Vorstandsmitglied Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (Bestuurslid van de vakvereniging voor voeding, consumptie en horeca).