Betekenis van:
vakbond

vakbond (de ~ | meervoud vakbonden)
Zelfstandig naamwoord
 • vereniging van werknemers die in hetzelfde vak werkzaam zijn, met als doel de behartiging van de belangen van het vak en de verdediging van de sociale en economische belangen van de leden
"de vakbonden eisen een loonsverhoging van drie procent"
"lid van de vakbond zijn"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vakbond
Zelfstandig naamwoord
 • een vereniging van werknemers met hetzelfde vak die de belangen van het vak en haar leden wil behartigen
"Word nu lid van de vakbond!"

Voorbeeldzinnen

 1. De meeste arbeiders zijn lid van een vakbond.
 2. Vakbond/werkloosheidsfonds (6) …
 3. Behalve de eigenaar, de Oostenrijkse vakbond, zou met name ook Oostenrijk door deze insolventie worden getroffen,
 4. De vakbond Solidarność benadrukt het belang van de scheepswerf voor de werkgelegenheid en de economische situatie voor de gehele regio.
 5. De Oostenrijkse vakbond had direct 51 % van de bedrijfsaandelen in handen en indirect — via zijn particuliere stichting „Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung” ( „ÖGSP”) (particuliere solidariteitsstichting van de Oostenrijkse vakbond) — 49 % van de aandelen.
 6. Tot 2006 was BAWAG-PSK indirect voor 100 % in handen van de „Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB)” (Oostenrijkse vakbond) [4].
 7. IJslandse autoriteiten verklaarden voorts dat bedienden van Sementsverksmiðjan hf. toegang hadden tot het ambtenarenpensioenfonds, terwijl arbeiders aangesloten waren bij het privépensioenfondsensysteem, m.a.w. de pensioenfondsen van hun vakbond.
 8. Door de vakbond Solidarność is gewezen op de verslechterende situatie op de scheepswerf en is geconcludeerd dat een herstructurering op korte termijn dringend noodzakelijk is.
 9. De vakbond Solidariteit wees op de verslechterende situatie van de scheepswerf en betoogde dat een herstructurering op korte termijn dringend noodzakelijk was.
 10. In mei 2005 sloot OTE tevens een aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst met de vakbond waarin werd vastgelegd dat nieuwe werknemers niet langer een vaste aanstelling konden krijgen.
 11. De vakbond spreekt de hoop uit dat de Commissie het onderzoek per ommegaande zal beëindigen en de steun die de werf heeft ontvangen, zal goedkeuren.
 12. De desbetreffende wetgeving werd op 14 juli 2005 aangenomen als wet nr. 3371/2005 en op 20 juli 2005 werd de laatste hand gelegd aan de overeenkomst tussen OTE en de vakbond over de vrijwillige VUT-regeling.
 13. De vakbond is daarbij ingegaan op een aantal reeds doorgevoerde herstructureringsmaatregelen en heeft de overtuiging uitgesproken dat de scheepswerf gezien de haar ter beschikking staande technologie en arbeidskrachten zou kunnen behoren tot de winstgevende scheepswerven in Europa.
 14. Volgens deze vakbond heeft EDF zich tijdens haar activiteiten niet gehouden aan de regelgeving die in gebruik is binnen industriële en commerciële ondernemingen, in tegenstelling tot hetgeen is bepaald bij wet nr. 46-628 van 8 april 1946.
 15. De vakbond ging daarbij in op een aantal reeds doorgevoerde herstructureringsmaatregelen en sprak de overtuiging uit dat de scheepswerf gezien de tot zijn beschikking staande technologie en arbeidskrachten, tot de winstgevende scheepswerven in Europa zou kunnen gaan behoren.