Betekenis van:
terugkomen

terugkomen
Werkwoord
 • opnieuw overwegen
"later uitgebreid terugkomen op een onderwerp"
"nog even terugkomen op wat eerder al werd aangesneden"

Hyperoniemen

terugkomen
Werkwoord
 • opnieuw naar een plaats komen waar men eerder geweest is
"Zij kwamen niet meer terug."
terugkomen
Werkwoord
 • ''~ op'': een eerdere afspraak of regel ongedaan maken
"Daar zijn ze helemaal op teruggekomen."
terugkomen
Werkwoord
 • weer een vroeger of beter peil bereiken
"terugkomen van een blessure"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

terugkomen
Werkwoord
 • weer in de richting van of op het vertrekpunt komen
"terugkomen van vakantie"
"terugkomen uit Spanje"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Je moet hier blijven totdat we terugkomen.
 2. Ik denk dat hij nooit meer zal terugkomen.
 3. Hieronder vallen ook gassen die terugkomen uit de petrochemische industrie.
 4. LDCOM heeft ook benadrukt dat de Staat niet kan terugkomen op zijn verklaringen zonder zijn eigen financiële geloofwaardigheid in het gedrang te brengen.
 5. Toch wordt met name niet voldaan aan enkele formele criteria van de kaderregeling uit 1994, die ook terugkomen in de richtsnoeren uit 1999.
 6. Het feit dat de investeerders niet betrokken zijn bij de exploitatie vloeit niet voort uit een commerciële keuze waarop zij vrijelijk kunnen terugkomen, maar uit de opzet van de financieringsconstructie.
 7. Voorbeelden van zo’n opleiding zijn „5S” (Uitgangspunten van de organisatie van de werkplek), „PDCA & PPS” (processen om te waarborgen dat alle taken worden verricht en gesignaleerde problemen niet terugkomen), „Treksystemen” (opleiding in Andon en aanvoerbanden), en „Conflictverwerking” (omgaan met pesten op de werkplek).
 8. Wat de verklaringen van de minister van Economie en Financiën betreft, betekent de niet-aflatende en herhaalde ruggensteun van de Staat — zoals die in een reeks aankondigingen in de periode van 12 juli tot 4 december 2002 werd verwoord, aangevuld door een reeks maatregelen waaronder de opening van de kredietlijn van 9 miljard EUR en de onherroepelijke verbintenis van de Staat om, naar rato van zijn belang in de onderneming, aan een kapitaaluitbreiding deel te nemen — een verbintenis van de minister, waarop hij niet kan terugkomen, om met alle middelen te voorkomen dat de onderneming haar financiële verplichtingen niet kan nakomen.