Betekenis van:
terugkeren

terugkeren
Werkwoord
 • gaan naar een plaats waar men eerder vandaan kwam
"Is hij al teruggekeerd?"
terugkeren
Werkwoord
 • weer in de richting van of op het vertrekpunt komen
"naar huis terugkeren"

Synoniemen

Hyperoniemen

terugkeren
Werkwoord
 • gaan naar de plaats vanwaar men gekomen is
"terugkeren naar het vaderland"
"op zijn schreden terugkeren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ik zou graag dit dorp verlaten en nooit meer terugkeren.
 2. MEER RECHTEN VOOR PENSIOENGERECHTIGDEN DIE NAAR DE BEVOEGDE LIDSTAAT TERUGKEREN
 3. Als gevolg van deze beweging mag de zijstandaard niet automatisch terugkeren in de ingeklapte of rijstand.
 4. aantal personen (werkenden, gezinshoofden, gezinsleden) die naar het land van oorsprong terugkeren;
 5. Representatief voor de jaarlijkse oogst van granen waarbij alle gewasresten terugkeren naar het veld.
 6. «pingers» speciaal ontworpen voor het verplaatsen of het terugkeren naar een positie onder water;
 7. bedrag van de financiële steun aan de personen die naar het land van oorsprong terugkeren;
 8. «pingers» speciaal ontworpen voor het verplaatsen of het terugkeren naar een positie onder water;
 9. Het overbrengen of het niet doen terugkeren van een kind wordt als ongeoorloofd beschouwd, wanneer:
 10. De bestuurder kan het AFS te allen tijde in zijn neutrale stand zetten en terugkeren naar de automatische werking.
 11. enige persoon, instelling of ander lichaam dat gezagsrechten heeft, in de overbrenging of het niet doen terugkeren heeft berust, of
 12. „terugroepen”: maatregel waarmee wordt beoogd vervoerbare drukapparatuur die al aan de eindgebruiker ter beschikking is gesteld, te doen terugkeren;
 13. „terugroepen”: maatregel waarmee wordt beoogd een product te doen terugkeren dat al aan de eindgebruiker ter beschikking is gesteld;
 14. het onverwacht langzaam terugkeren van de spaardeposito’s en klantenrekeningen die tijdens de „bank-run” verloren waren gegaan;
 15. „terugroepen” maatregel waarmee wordt beoogd speelgoed te doen terugkeren dat al aan de eindgebruiker ter beschikking is gesteld; 14.