Betekenis van:
trachten

trachten
Werkwoord
 • een poging in het werk stellen
"Hij trachtte een verkiezingsnederlaag te voorkomen."
trachten
Werkwoord
 • trachten; pogen; proberen; uitproberen
"trachten iets te achterhalen"
"trachten om op tijd te zijn"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. In het bijzonder trachten zij gelijktijdig onderzoek te doen en handhavingsmaatregelen te nemen.
 2. trachten de economische factoren aan te pakken die conflicten in de hand werken;
 3. Transmissiesysteembeheerders moeten alle commerciële transacties trachten te aanvaarden, inclusief transacties die grensoverschrijdende handel omvatten.
 4. Sinds 2002 trachten de eigenaar en de directie van het bedrijf om de onderneming te privatiseren.
 5. Operator zal zoveel mogelijk financiële middelen uit deze activa trachten te halen.
 6. Van werkgevers wordt verwacht dat ze het gedrag van hun werknemers via procedures trachten te sturen.
 7. dat de lidstaten trachten ervoor te zorgen dat onderzoekers adequate sociale zekerheidsdekking genieten overeenkomstig hun rechtspositie.
 8. Daarbij trachten de lidstaten aan de criteria in bijlage I te voldoen.
 9. Daarbij trachten de lidstaten aan de criteria in bijlage III te voldoen.
 10. steun uit Eritrea hebben verleend aan gewapende oppositiegroepen die de regio trachten te destabiliseren;
 11. De parlementaire commissies trachten zich aan hun ontwerpagenda en agenda te houden.
 12. , die de zaak zal onderzoeken en het geschil zal trachten te beslechten [11].
 13. Transmissiesysteembeheerders moeten alle commerciële transacties trachten te aanvaarden, inclusief transacties die grensoverschrijdende handel omvatten.
 14. Nationale reguleringsinstanties moeten trachten de gevraagde informatie binnen drie werkdagen mee te delen, voorzover deze gemakkelijk beschikbaar is.
 15. Verscheidene marktspelers hebben er hun bezorgdheid over geuit dat E.ON dan zou trachten hun activa te verwerven.