Betekenis van:
uitbouwen

uitbouwen
Werkwoord
 • doen toenemen; groter maken; uitbreiden
"een redenering/stelling uitbouwen"
"een tekst uitbouwen tot een hoofdstuk"

Synoniemen

Hyperoniemen

uitbouw (de ~ | meervoud uitbouwen)
Zelfstandig naamwoord
 • uitspringend aanbouwsel
"lichte woonkamer met uitbouw"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. het verbeteren van de politieke dialoog van de EU en verder uitbouwen van de betrekkingen met de AU;
 2. verbeteren van de politieke dialoog van de EU en verder uitbouwen van de betrekkingen met de AU;
 3. multidisciplinaire netwerken uitbouwen en ondersteunen, met het oog op een versterkte samenwerking tussen ngo’s en andere organisaties die op dit gebied actief zijn;
 4. Groei en werkgelegenheid zouden baat hebben bij het verder verbeteren van het ondernemingsklimaat, het uitbouwen van de infrastructuur en het vergroten van de kwaliteit van het menselijk kapitaal.
 5. Voor een bestaande exploitant of een nieuwe exploitant die een klantenbestand wil uitbouwen, ligt het voordeel van het beschikbaar komen van VPP-capaciteit erin dat de VPP kan worden gebruikt als hedging-instrument voor de (andere) fysieke transacties die plaatsvinden.
 6. de beste praktijken te verspreiden in de sector innovatie, met bijzondere aandacht voor het uitbouwen van samenwerkingsverbanden tussen het hoger onderwijs, het onderzoek en het bedrijfsleven, met inbegrip van de diensten- en financiële sector.
 7. De overheidsbijdrage stelde de DVB-T-zenders dus in staat de kosten van een zakelijke praktijk (subsidiëring van decoders) te vermijden die op de markt wijdverbreid is en een kijkerspubliek kan helpen uitbouwen.
 8. bevordering van internationale samenwerking overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag, en in het bijzonder bijdragen aan capaciteitsopbouwende activiteiten van de OVCW in staten die partij zijn die hun chemische industrie en handel uitbouwen;
 9. adviseren en verslag uitbrengen over de vaststelling van EU-standpunten in internationale overlegfora met het oog op het proactief promoten en uitbouwen van een samenhangend EU-beleid ten aanzien van Sudan;
 10. De grootste Braziliaanse producten hebben aangetoond dat zij hun eigen netwerk voor distributie en logistiek in Europa kunnen uitbouwen en direct kunnen concurreren met gevestigde ondernemingen zoals de gefuseerde onderneming en Solae.
 11. Speciale aandacht zal uitgaan naar het uitbouwen van sectordoorsnijdende netwerken tussen volksgezondheid en andere sectoren, zoals diergezondheid en milieu, met als oogmerk een gecoördineerde totaalaanpak inzake het terugdringen van biorisico’s.
 12. Er wordt tevens steun ter beschikking gesteld voor netwerkvorming van onderzoekers uit derde landen in lidstaten en geassocieerde landen, om ervoor te zorgen dat zij hun contacten met de regio van herkomst verder kunnen structureren en uitbouwen.
 13. Verder moet in acht worden genomen dat China zijn scheepsbouwcapaciteit en marktaandeel nog verder zal uitbouwen, waaruit duidelijk blijkt dat er in dit geval sprake is van wereldwijde en dus niet louter Europese concurrentie.
 14. Hoewel het invoervolume van de Turkse en Nigeriaanse PSV aanzienlijk toenam tussen 2002 en het onderzoektijdvak, vertegenwoordigde die invoer toch slechts respectievelijk 10,1 % en 2,7 % van de invoer in de Gemeenschap, en alleen Turkije kon zijn marktaandeel in geringe mate uitbouwen tussen 2002 en het onderzoektijdvak, namelijk met 3 procentpunten.
 15. een coördinatiefunctie voor de interne markt tot stand brengen en uitbouwen om een efficiënte coördinatie te bevorderen binnen en tussen nationale, regionale en lokale autoriteiten die op het gebied van de interne markt bevoegd zijn en om als referentiepunt voor de interne markt binnen het staatsbestuur op te treden;