Betekenis van:
vermeerderen

vermeerderen
Werkwoord
 • doen toenemen; groter maken; uitbreiden
"het bedrag met de helft vermeerderen"
"door lezen je kennis vermeerderen"

Synoniemen

Hyperoniemen

vermeerderen
Werkwoord
 • in getal doen toenemen of laten toenemen

Voorbeeldzinnen

 1. Dit gebeurde door de productiekosten met de genoemde winstmarge van 10 % te vermeerderen.
 2. Voor kleinere vliegtuigen dienen herziene standaardmassa’s te worden vastgesteld door de gemiddelde passagiersmassa te vermeerderen met:
 3. De niet-schadeveroorzakende prijs werd berekend door de productiekosten met een winstmarge van 8 % op de omzet te vermeerderen.
 4. Deze niet-schadeveroorzakende prijs is berekend door de productiekosten met de genoemde winstmarge van 5 % te vermeerderen.
 5. Deze niet-schadeveroorzakende prijs is berekend door de productiekosten met de reeds genoemde winstmarge van 7,2 % te vermeerderen.
 6. Deze geen schade veroorzakende prijs is berekend door de productiekosten met de hierboven genoemde winstmarge van 5 % te vermeerderen.
 7. Het gehalte van het eindproduct aan onkruidzaden en plantonderdelen van agressief onkruid die zich vegetatief kunnen vermeerderen mag niet hoger zijn dan 2 eenheden per liter.
 8. wegens het vermogen van micro-organismen om zich te vermeerderen, bestaat er een duidelijk verschil tussen chemische stoffen en micro-organismen die als gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt.
 9. Volgens laatstgenoemde bepalingen innen de detailhandelaren „de belasting bij de gebruikers door de verkoopprijs van het materiële goed bij verkoop voor gebruik te vermeerderen met deze belasting…”.
 10. Na afloop van de in artikel 67, lid 5, van de toepassingsverordening bedoelde periode van 18 maanden kan het crediteurorgaan de nog openstaande schuldvorderingen vermeerderen met interest.
 11. De nieuwe schuld beliep 229424860 ESP, bij een rentevoet van 9 % te vermeerderen met 110035018 ESP rente, tot een totaal van 339459878 ESP.
 12. De lidstaten zorgen ervoor dat prebasis-, basis- en gecertificeerd materiaal alsook CAC-materiaal wordt geproduceerd onder de verantwoordelijkheid van leveranciers die teeltmateriaal en fruitgewassen produceren of vermeerderen.
 13. De nodige maatregelen moeten worden vastgesteld voor het geval dat een zaadhandelaar of een kweker uit een bepaalde lidstaat zaad vermeerdert of laat vermeerderen in een andere lidstaat.
 14. Wegens het vermogen van micro-organismen om zich te vermeerderen, bestaat er tussen chemische stoffen en micro-organismen die als gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt een duidelijk verschil.
 15. Voor hen werd de normale waarde berekend door de productiekosten van elke naar de Gemeenschap uitgevoerde productsoort, waar nodig gecorrigeerd zoals nader uitgelegd in overweging 32, te vermeerderen met een redelijk bedrag voor VAA-kosten en winst.