Betekenis van:
uitrusten

uitrusten
Werkwoord
 • rusten; uitpuffen
"vakantie nemen om uit te rusten"
"uitrusten van [een inspanning/reis]"

Synoniemen

Hyperoniemen

uitrusten
Werkwoord
 • uitrusten; voorzien van apparaten; voorzien van
"[een auto] uitrusten met [een airbag]"
"een leger goed uitrusten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. CPA 30.20.91: Opknappen en uitrusten van rollend spoor- en tramwegmaterieel
 2. Daarin zou de spoorwegmaatschappij bestaande lijnen ook uitrusten met het ETCS-systeem.
 3. CIL is belast met het uitrusten, onderhouden, exploiteren en technisch en commercieel beheren van het schip.
 4. De spoorwegonderneming moet de treinen uitrusten met signaalinrichtingen aan de voor- en achterzijde van de trein.
 5. Zelfs zonder de voorgenomen investeringen is de kade langer dan een feeder-schip, zodat de werf ook zo twee kortere schepen tegelijkertijd zou kunnen uitrusten.
 6. Zelfs indien de werf de toegeleverde casco’s zou uitrusten, zou dit gebeuren in plaats van nieuwbouw en niet aanvullend op de nieuwbouw.
 7. Dit kan ertoe leiden dat bedieners, en vooral degenen die veel onderhoudswerk verrichten, zich niet met de persoonlijke beschermingsmiddelen uitrusten voordat zij een vaste ladder gebruiken.
 8. Volgens de statuten hiervan had de mede-eigendom betrekking op „le financement, l’acquisition, l’armement et l’exploitation d’un navire de croisières de luxe dénommé „Le Levant”” (het financieren, aankopen, uitrusten en exploiteren van een luxe cruiseschip met de naam Le Levant).
 9. De Europese Unie heeft er een prioriteit van gemaakt om de Verenigde Naties te versterken en zodanig te helpen uitrusten, dat zij hun verantwoordelijkheden kunnen nakomen en effectief kunnen optreden.
 10. Er dient te worden voorzien in een platform waarop de dieren kunnen uitrusten, dat hen in staat stelt zich uit het water te hijsen en waaronder zij zich kunnen verschuilen.
 11. In het bijzonder gaat het bij de investeringen in de verlenging van de kade, om beide schepen direct aan de kade te kunnen uitrusten, niet om het bouwen van een nieuwe installatie.
 12. Voor handsfree communicatiesystemen waarbij de bestuurder zich vóór gebruik met bepaalde apparatuur moet uitrusten, geldt als specifieke aanbeveling dat hij dit dient te doen alvorens het voertuig in beweging is.
 13. Voorzien dient te worden in de toekenning van een extra premie om de kosten te dekken die overheids- of particuliere organisaties maken voor het vervoer van de vaartuigen naar de betrokken derde landen, en om de eigenaren van de vaartuigen ervoor te vergoeden dat zij deze uitrusten en volledig zeewaardig maken.
 14. Indien gebruik wordt gemaakt van tralie- of gaasvloeren, dient een vast, eventueel van beddingmateriaal voorzien oppervlak of, als alternatief in het geval van cavia's, een plek met een roostervloer van latten beschikbaar te zijn waarop de dieren kunnen gaan uitrusten, tenzij de specifieke omstandigheden van het experiment dit onmogelijk maken.
 15. In hun antwoord op de inleiding van de procedure verklaarden de Sloveense autoriteiten dat de verkoopvolumes ook waren afgenomen in de periode 2000-2001 en 2002-2003, terwijl de toename in 2002 aan uitzonderlijke gebeurtenissen was toe te schrijven: bouwwerkzaamheden in Kroatië (uitrusten van grote hotelcomplexen), de introductie van een nieuwe meubellijn en het opnemen van inkomsten van twee dochterondernemingen, die per 1 januari 2003 in Novoles Straža zijn geïntegreerd.