Betekenis van:
vervormen

vervormen
Werkwoord
 • de vorm van iets doen veranderen, meestal ten nadele ervan
"De slecht microfoon vervormde het geluid danig."
vervormen
Werkwoord
 • het proces van vormverandering, gewoonlijk in negatieve zin
"Het geluid vervormde danig door de slechte kwaliteit van de microfoon."
vervormen
Werkwoord
 • (van geluid) afwijkend, op andere wijze klinken

Hyperoniemen

vervormen
Werkwoord
 • een andere vorm geven, uit zijn model brengen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De vulling mag niet blijvend vervormen waardoor de hoes los komt te zitten.
 2. Tijdens deze test mogen de tank en de toebehoren niet barsten of lekken; de tank mag echter wel permanent vervormen.
 3. Tijdens deze periode mag de tank niet barsten of lekken; de tank mag echter wel permanent vervormen.
 4. Indien de structuur sterker kan vervormen dan de elasticiteitsgrens van de gebruikte materialen simuleren de berekeningen het gedrag van de structuur wanneer deze grote plastische vervormingen ondergaat.
 5. Aanzienlijk vervormen betekent dat, als gevolg van de uitgeoefende kracht, de vervorming van het plankje, gemeten vanaf het aanvankelijke raakpunt met de testcilinder, een met het blote oog waarneembare plooiing of vervorming moet zijn.
 6. Noot:2B209.a omvat machines die slechts één enkele rol hebben die ontworpen is om metaal te vervormen, plus twee hulprollen ter ondersteuning van de spil, die echter niet rechtstreeks deelnemen aan het vervormingsproces.
 7. Noot: 2B209.a omvat machines die slechts één enkele rol hebben die ontworpen is om metaal te vervormen, plus twee hulprollen ter ondersteuning van de spil, die echter niet rechtstreeks deelnemen aan het vervormingsproces.
 8. Elk onderdeel waarvan een defect tot gevolg kan hebben dat de macht over het voertuig verloren gaat, moet vervaardigd zijn van metaal of een materiaal met dezelfde eigenschappen en mag tijdens het normale bedrijf van de stuurinrichting niet merkbaar vervormen.
 9. De rugleuningen en de bevestigingen ervan mogen wel vervormen tijdens de test, voor zover de voorste contour van de delen van de geteste rugleuning en/of hoofdsteunen die harder zijn dan 50 Shore A, zich niet verplaatsen tot vóór een verticaal vlak door:
 10. De scheidingssystemen mogen wel vervormen tijdens de test, voorzover de voorste omtrek van het scheidingssysteem (inclusief delen van de geteste rugleuning(en) en/of hoofdsteun(en) die harder zijn dan 50 Shore A) zich niet verplaatst tot vóór een verticaal vlak door:
 11. Speelgoed en onderdelen daarvan en, bij vast geïnstalleerd speelgoed, de verankering daarvan, hebben de vereiste mechanische sterkte en in voorkomend geval de vereiste stabiliteit om de bij het gebruik uitgeoefende druk te weerstaan zonder dat zij breken of kunnen vervormen en risico van lichamelijk letsel opleveren.