Betekenis van:
wegvloeien

wegvloeien
Werkwoord
  • stromende verdwijnen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De brandstof mag niet kunnen wegvloeien via de tankdop of via de inrichtingen voor compensatie van overdruk tijdens het normaal te verwachten gebruik van het voertuig.
  2. De lidstaten kunnen de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat premierechten door overdracht wegvloeien uit gevoelige zones of regio's waar de productie van schapenvlees van bijzonder belang is voor de plaatselijke economie.
  3. De motorbrandstof mag niet kunnen wegvloeien door de sluitdop van de vulopening of door de inrichtingen voor de compensatie van overdruk, zelfs niet bij algehele omkanteling van het reservoir; druppeling zal worden getolereerd.
  4. Zo dient er in het bijzonder op te worden gewezen dat slechts een zeer gering aandeel van de door het consortium gegarandeerde kapitaalinbreng bestemd was voor het bevorderen van de regionale bedrijfsactiviteiten van BB (17 miljoen EUR van in totaal 85 miljoen EUR); de rest zou wegvloeien naar de in de Oekraïne opererende Active Bank.
  5. Ik heb mij ervan vergewist dat de nodige regelingen zijn getroffen om: a) het dier binnen 24 uur na het onderzoek te laden voor verzending naar de Europese Gemeenschap; b) het dier niet in contact te brengen met andere paardachtigen die niet voldoen aan ten minste dezelfde gezondheidseisen als die welke zijn vastgesteld in het certificaat; c) het dier te laden in het in punt 7 omschreven vervoermiddel dat vóór het laden is gereinigd en ontsmet met een officieel goedgekeurd ontsmettingsmiddel en dat zo is vervaardigd dat er tijdens het vervoer geen uitwerpselen, urine, strooisel of voeder uit kunnen wegvloeien of vallen; d) het dier rechtstreeks van het in punt 6.1 beschreven bedrijf naar de lidstaat van bestemming te brengen, zonder dat het via een markt of een verzamelcentrum passeert.13.