Betekenis van:
verdwijnen

verdwijnen
Werkwoord
 • door vertrek of verwijdering onzichtbaar worden
"spoorloos verdwijnen"
"verdwijn uit mijn ogen!"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verdwijnen
Werkwoord
 • wegraken, ophouden te bestaan
"Aan het eind van het krijt verdwenen de dinosauriërs."
verdwijnen
Werkwoord
 • uit het zicht gaan
"Het konijn verdween in zijn hol."
verdwijnen
Werkwoord
 • verminderen, afnemen

Voorbeeldzinnen

 1. Bepaalde diersoorten zijn snel aan het verdwijnen.
 2. Mijn geld schijnt aan het eind van de maand te verdwijnen.
 3. EPIC's hebben geenszins dezelfde grondwettelijke status en kunnen verdwijnen.
 4. Naar verwachting zal dit hybride model na juli 2007 verdwijnen.
 5. Deze inkomsten verdwijnen wanneer reisbureaus via een onlineleverancier boeken.
 6. Het is derhalve dienstig deze belemmeringen zoveel mogelijk te doen verdwijnen door het instellen van belastingvrijstellingen.
 7. Wanneer een privaatrechtelijke onderneming verdwijnt, verdwijnen daarmee ook haar rechten en verplichtingen.
 8. Voor zover de Commissie weet, bestaat er geen enkele tekst waarin is vastgesteld dat schulden verdwijnen;
 9. De Europese cultuur zou verarmen indien de traditionele gezouten vleesproducten van de markt moesten verdwijnen.
 10. Zij vrezen dat de Chinese producenten van de EG-markt zullen verdwijnen indien antidumpingmaatregelen worden genomen.
 11. Deze teelt is echter niet rendabel genoeg en dreigt te verdwijnen.
 12. Het verdwijnen van inefficiënte ondernemingen maakt deel uit van de normale werking van de markt.
 13. Hierdoor zou namelijk een belangrijke partij in een zeer geconcentreerde markt verdwijnen.
 14. Zonder steun van de Franse staat zou FagorBrandt snel van de markt verdwijnen.
 15. 3-8 weken Als de intolerantieverschijnselen verdwijnen, kan dit voeder onbeperkt worden gebruikt