Betekenis van:
wijken

wijken
Werkwoord
 • zich verwijderen van de rechte of horizontale richting
"de muren wijken"

Hyperoniemen

wijken
Werkwoord
 • toegeven, zich schikken
"wijken voor [de nieuwkomer]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

wijken
Werkwoord
 • voor iets uit de weg gaan
"Zij waren geweken voor de onverhoedse aanval."
wijken
Werkwoord
 • niet langer een bedreiging zijn
"De koorts is gelukkig wat geweken"
wijken
Werkwoord
 • door vertrek of verwijdering onzichtbaar worden
"geen duimbreed wijken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Lefkosia (1000) (alleen de wijken:
 2. in de stad Pirmasens: de wijken Windsberg, Hengsberg en Fehrbach
 3. Bovendien wijken de bedragen nauwelijks af van de algemene regels.
 4. een brief waarin het voornemen af te wijken formeel aan de Commissie wordt meegedeeld;
 5. Deze vrijstellingen wijken af van de regel dat de betrokken vennootschappen worden belast.
 6. Deze marktaandelen wijken licht af van de actuelere cijfers die Nederland heeft verstrekt.
 7. De Commissie moet bijgevolg worden gemachtigd om van die verplichting af te wijken.
 8. Tegen deze achtergrond ziet de Commissie geen aanleiding om van de in de overeenkomst gebruikte marktrisicopremie af te wijken.
 9. Elk verzoek om in uitzonderlijke gevallen van deze beginselen af te wijken moet omstandig en specifiek worden gemotiveerd.
 10. Bijgevolg moet de nieuwe lidstaten worden toegestaan van de relevante bepalingen van Verordening (EG) nr. 2371/2002 af te wijken,
 11. In specifieke situaties die een ander toepassingscriterium rechtvaardigen, is het nodig van deze algemene regel af te wijken.
 12. De leden 2 en 3 van dit artikel bieden echter enkele mogelijkheden om van deze algemene regel af te wijken.
 13. Tegen deze achtergrond ziet de Commissie geen aanleiding om van het in het akkoord genoemde percentage af te wijken.
 14. In hoeverre wijken deze overheidsparticipaties af van het beginsel van een particuliere investeerder handelend in een markteconomie?
 15. De lidstaten kunnen op bepaalde natuurlijke omstandigheden geen invloed uitoefenen. In verband hiermee moet de mogelijkheid worden geschapen in bepaalde gevallen van deze richtlijn af te wijken.