Betekenis van:
zuigen

zuigen
Werkwoord
 • een verlaagde druk aanleggen met de mond of met een apparaat
"Deze machines zuigen aan de bovenkant warme lucht aan."
zuigen
Werkwoord
 • doorgaand treiteren, telkens opnieuw beginnen over iets met de bedoeling iemand anders kwaad te maken
"Zit niet zo te zuigen!"
zuigen
Werkwoord
 • (een vertrek, de vloer enz.) met een stofzuiger schoonmaken
"de kamer zuigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

zuigen
Werkwoord
 • (van zaken) in zich opnemen

Hyperoniemen

zuigen
Werkwoord
 • in zich opnemen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Vul de naald met lucht door de vetoplossing in de injectiespuit op te zuigen.
 2. Verwijder de vloeistoffase door deze voorzichtig op te zuigen (bijvoorbeeld met een pasteurpipet).
 3. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.”.
 4. Telkens wachten tot de spoelvloeistof uit zichzelf is doorgelopen alvorens af te zuigen.
 5. Achter de meetkamer mag een bemonsteringspomp worden gebruikt om het bemonsteringsgas door de meetkamer te zuigen.
 6. In verband met dit punt wordt onder „kinderverzorgingsartikel” artikelen verstaan voor het in slaap brengen van kinderen, ontspanning, hygiëne, het voeden van kinderen of het zuigen door kinderen.
 7. Waar twee of meer dergelijke zuigpijpen aanwezig zijn, moet ten minste één op bakboordzijde en ten minste één op stuurboordzijde van de afdeling zuigen.
 8. „kinderverzorgingsartikel”: elk product dat bestemd is om de slaap, de ontspanning, hygiënische verzorging en de voeding van, alsmede het zuigen door kinderen te vergemakkelijken.”
 9. Voor de toepassing van deze vermelding wordt onder „kinderverzorgingsartikel” verstaan: artikelen voor het in slaap brengen van kinderen, ontspanning, hygiëne, het voeden van kinderen of het zuigen door kinderen.
 10. „Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden”; en, uiterlijk op 1 december 2010, „Een klein slokje lampolie — of nog maar zuigen aan de pit van lampen — kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”;
 11. Deze grenswaarden zijn niet van toepassing op speelgoed of bestanddelen daarvan waarbij door de toegankelijkheid, de functie, het volume of de massa ervan, duidelijk geen gevaar als gevolg van zuigen, likken, inslikken of langdurig huidcontact bestaat bij gebruik overeenkomstig artikel 10, lid 2, eerste alinea.
 12. Indien dergelijke gevaren niet kunnen worden geëlimineerd, moet de machine zijn uitgerust met voorzieningen om gevaarlijke materialen en stoffen op te vangen, af te zuigen, neer te slaan door waterverneveling, te filteren of te behandelen met een andere, even doeltreffende methode.