Vertaling van Laut

Inhoud:

Duits
Nederlands
Laut [m] (der ~) {zn.}
klank [m]
galm [m]
laut {bw.}
luidruchtig
laut {bw.}
hardop
luid 
laut {bn.}
hard
luid 
Hall, Klang [m] (der ~), Laut [m] (der ~), Schall [m] (der ~), Ton [m] (der ~) {zn.}
geluid  [o]
klank [m]
gerucht [o]
In der Ferne höre ich den Laut leise rauschender Wege.
In de verte hoor ik het geluid van zacht ruizende wegen.

Voorbeelden in zinsverband

Duits
Nederlands

Es ist zu laut.

Het is te luid.

Sie spricht laut.

Ze spreekt luid.

Das Radio ist zu laut.

De radio is te luid.

Laut Radio wird es morgen regnen.

Volgens de radio zal het morgen regenen.

Man darf hier nicht so laut reden.

Je mag hier niet zo luid spreken.

Laut der Bibel erschuf Gott die Welt in sechs Tagen.

Volgens de bijbel schiep God de wereld in zes dagen.

Ich sprach laut, so dass mich jeder hören konnte.

Ik sprak luid, zodat iedereen me kon verstaan.

Laut dieser Zeitung hat es in Mexiko ein Erdbeben gegeben.

Volgens deze krant was er een aardbeving in Mexico.

In der Ferne höre ich den Laut leise rauschender Wege.

In de verte hoor ik het geluid van zacht ruizende wegen.

Das Radio ist zu laut. Kannst du es nicht ein wenig leiser drehen?

De radio staat te luid. Kunt ge hem niet wat stiller zetten?

Ich höre nicht, was du sagst; es ist zu laut hier.

Ik versta u niet, het is hier te rumoerig.

Laut einer Studie sterben jährlich 53000 Amerikaner an den Folgen von Passivrauchen.

Volgens een studie sterven elk jaar 53.000 Amerikanen aan de gevolgen van passief roken.


Gerelateerd aan Laut

laut - Hall - Klang - Schall - Ton