Vertaling van a long time

Inhoud:

Engels
Nederlands
a long time, for a long time, long {bw.}
lang 
age, long time, years {zn.}
leeftijd [m] (de ~)
She is lying about her age.
Ze liegt over haar leeftijd;
At about what age do the Japanese marry?
Rond welke leeftijd trouwen Japanners?
age, long time, years {zn.}
ouderdom
He died of old age two years ago.
Hij stierf van ouderdom twee jaar geleden.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's been a long time.

Lang niet gezien.

I have lived here a long time.

Ik heb hier lange tijd gewoond.

Twenty years is a long time.

Twintig jaar is een lange tijd.

I visited Paris a long time ago.

Ik bezocht Parijs een lange tijd geleden.

I waited for her a long time.

Ik heb lang op haar gewacht.

I've known him for a long time.

Ik ken hem al lang.

It's been a long time since we last met.

Het is lang geleden sinds we elkaar voor het laatst zagen.

Waiting a long time for a friend makes me nervous.

Lang wachten op een vriend maakt me zenuwachtig.

A long time ago there was a bridge here.

Lang geleden was hier een brug.

We waited a long time, but she didn't show up.

We hebben een lange tijd gewacht, maar ze daagde niet op.

He kept me waiting for a long time.

Hij heeft me lang laten wachten.

A long time ago, there was a bridge here.

Lang geleden was hier een brug.

It's been a long time since I last saw him.

Ik heb hem al lang niet meer gezien.

He has not written to them for a long time.

Hij heeft lange tijd niet naar hen geschreven.

He hasn't written to them in a long time.

Hij heeft hen lange tijd niet geschreven.


Gerelateerd aan a long time

for a long time - long - age - long time - yearsinstant - time