Vertaling van abstracted

Inhoud:

Engels
Nederlands
absent-minded, absent, abstracted, inattentive {bn.}
verstrooid
absorbed in thought, abstracted {bn.}
in gedachten verzonken
careless, negligent, abstracted, dismissive {bn.}
achteloos 
onachtzaam
absent-minded, abstracted, distracted, absent, loose {bn.}
afgetrokken
verstrooid
to abstract {ww.}
abstraheren

I abstracted
you abstracted
he/she/it abstracted

ik abstraheerde
jij abstraheerde
hij/zij/het abstraheerde
» meer vervoegingen van abstraheren

to abstract, to restrain, to detain, to inhibit, to keep, to prevent, to stop, to withhold {ww.}
weghouden
onthouden
onttrekken
afhouden

I abstracted
you abstracted
he/she/it abstracted

ik hield weg
jij hield weg
hij/zij/het hield weg
» meer vervoegingen van weghouden

to abstract, to summarize, to outline, to recapitulate {ww.}
samenvatten
excerperen
resumeren

I abstracted
you abstracted
he/she/it abstracted

ik vatte samen
jij vatte samen
hij/zij/het vatte samen
» meer vervoegingen van samenvatten

to abstract, to secure {ww.}
zich toeëigenen
in de wacht slepen
to distract, to divert, to entertain, to abstract, to amuse {ww.}
verstrooien
afleiden 

I abstracted
you abstracted
he/she/it abstracted

ik verstrooide
jij verstrooide
hij/zij/het verstrooide
» meer vervoegingen van verstrooien

to abstract, to deduce, to gather {ww.}
afleiden 
deduceren
abstraheren

I abstracted
you abstracted
he/she/it abstracted

ik leidde af
jij leidde af
hij/zij/het leidde af
» meer vervoegingen van afleiden

to abstract, to gather, to induce, to infer, to conclude, to find {ww.}
een gevolgtrekking maken
besluiten 
concluderen
afleiden 

I abstracted
you abstracted
he/she/it abstracted

ik besloot
jij besloot
hij/zij/het besloot
» meer vervoegingen van besluiten

to abstract, to take away, to remove, to seize, to take {ww.}
wegnemen
afpakken 
weghalen
afnemen 

I abstracted
you abstracted
he/she/it abstracted

ik nam weg
jij nam weg
hij/zij/het nam weg
» meer vervoegingen van wegnemen

to steal, to abstract, to nick, to purloin {ww.}
gappen 
ontvreemden
stelen 

I abstracted
you abstracted
he/she/it abstracted

ik gapte
jij gapte
hij/zij/het gapte
» meer vervoegingen van gappen

absent, absentminded, abstracted, scatty {bn.}
verdwaasd
daas
verwezen
wezenloos

Gerelateerd aan abstracted

absent-minded - absent - inattentive - absorbed in thought - careless - negligent - dismissive - distracted - loose - abstract - restrain - detain - inhibit - keep - preventdozy