Vertaling van aggregate

Inhoud:

Engels
Nederlands
to aggregate, to combine {ww.}
aggregeren
verzamelen 
bijeenhopen
samenvoegen
High volumes of data can be difficult to aggregate.
Grote hoeveelheden data kunnen moeilijk te aggregeren zijn.
aggregate, conglobation, conglomeration {zn.}
aggregatie  [v]
conglomeratie
amount, sum, aggregate {zn.}
som 
bedrag  [o]
totaalcijfer
totaalbedrag
totaal
summa
somma
The plan requires a large sum of money.
Het plan vereist een grote som geld.
The whole is greater than the sum of the parts.
Het geheel is meer dan de som der delen.
aggregate, sum, total, totality {zn.}
totaalbedrag [o] (het ~)
aggregate, sum, total, totality {zn.}
eindafrekening
eindbedrag [o] (het ~)


Gerelateerd aan aggregate

combine - conglobation - conglomeration - amount - sum - total - totalitycity - amount