Vertaling van sum

Inhoud:

Engels
Nederlands
amount, sum, aggregate {zn.}
som 
bedrag  [o]
totaalcijfer
totaalbedrag
totaal
summa
somma
The plan requires a large sum of money.
Het plan vereist een grote som geld.
The whole is greater than the sum of the parts.
Het geheel is meer dan de som der delen.
sum, sum total, summation {zn.}
eindstand
sum, sum total, summation {zn.}
eindtotaal
eindscore
sum, sum total, summation {zn.}
hoofdsom
to add, to add together, to add up, to sum, to sum up, to summate, to tally, to tot, to tot up, to total, to tote up {ww.}
turven
aggregate, sum, total, totality {zn.}
totaalbedrag [o] (het ~)
amount, amount of money, sum, sum of money {zn.}
som [m] (de ~)
bedrag [o] (het ~)
schijf [m] (de ~)
beloop [o] (het ~)
somma
Tatoeba: Because a language is more than the sum of its words.
Tatoeba: Omdat taal meer is dan een som van woorden.
This amount includes tax.
Dit bedrag is inclusief belasting.
center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum {zn.}
ziel [v] (de ~)
center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum {zn.}
primaat [o] (het ~)
substantie [v] (de ~)
zwaartepunt [o] (het ~)
wezen [o] (het ~)
kernpunt
kwintessens [m] (de ~)
hoofdzaak [m] (de ~)
hypostase
hoofdpunt [o] (het ~)
grond
essentie [v] (de ~)
essentialia
kern [m] (de ~)
aggregate, sum, total, totality {zn.}
eindbedrag [o] (het ~)
eindafrekening
center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, substance, sum {zn.}
brandpunt [o] (het ~)
zenuwcentrum [o] (het ~)
amount, sum, total {zn.}
totaal [o] (het ~)
som [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This sum of money won't go far.

Dit geldbedrag is niet voldoende.

The whole is greater than the sum of the parts.

Het geheel is meer dan de som der delen.

The plan requires a large sum of money.

Het plan vereist een grote som geld.

Tatoeba: Because a language is more than the sum of its words.

Tatoeba: Omdat taal meer is dan een som van woorden.

The sum of the squares of the legs is equal to the square of the hypotenuse.

De som van de kwadraten van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa.

The money that Chris has not paid back adds up to a large sum.

Het geld dat Chris nog niet heeft terugbetaald hoopt op tot een grote som.