Vertaling van amends

Inhoud:

Engels
Nederlands
atonement, compensation, indemnification, redress, reimbursement, amends {zn.}
tegenprestatie [v]
vergoeding [v]
schadevergoeding [v]
compensatie  [v]
amends, damages, indemnification, indemnity, redress, restitution {zn.}
schadepenningen
amends, damages, indemnification, indemnity, redress, restitution {zn.}
smartengeld [o] (het ~)
smartegeld
to correct, to amend {ww.}
corrigeren
verbeteren 
bijsturen

he/she/it amends

hij/zij/het corrigeert
» meer vervoegingen van corrigeren

to modify, to alter, to amend {ww.}
wijzigen 
modificeren 

he/she/it amends

hij/zij/het wijzigt
» meer vervoegingen van wijzigen

Some people want to amend the constitution.
Sommige mensen willen de grondwet wijzigen.
to adjust, to put right, to amend, to correct, to rectify {ww.}
stellen
goed zetten
rechtzetten
gelijkzetten

he/she/it amends

hij/zij/het stelt
» meer vervoegingen van stellen

to amend {ww.}
amenderen

he/she/it amends

hij/zij/het amendeert
» meer vervoegingen van amenderen

to improve, to enhance, to upgrade, to ameliorate, to amend {ww.}
verbeteren 
veredelen

he/she/it amends

hij/zij/het verbetert
» meer vervoegingen van verbeteren

Do you think a little salt would improve the flavor?
Denk je dat een beetje zout de smaak zou verbeteren?
I'd like to study in China to improve the level of my Chinese.
Ik wil graag in China studeren om het niveau van mijn Chinees te verbeteren.
to change, to turn, to alter, to amend, to convert, to shift {ww.}
veranderen 
vermaken
wisselen 

he/she/it amends

hij/zij/het verandert
» meer vervoegingen van veranderen