Vertaling van back off

Inhoud:

Engels
Nederlands
to back {ww.}
achteruitrijden

I back
you back
we back

ik rijd achteruit
jij rijdt achteruit
wij rijden achteruit
» meer vervoegingen van achteruitrijden

to retreat, to recede, to recoil, to relent, to retire, to withdraw, to back off, to back down, to back out, to backtrack {ww.}
zich terugtrekken
aftrekken 
terugkrabbelen
de aftocht blazen
to withdraw, to back down, to back off, to back out, to backtrack {ww.}
zich terugtrekken
het veld ruimen
to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
stutten
schragen

I back
you back
we back

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
schragen
ruggesteunen
schoren
dragen 

I back
you back
we back

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

to cover, to overlay, to lag, to plate, to protect, to face, to coat, to back {ww.}
overtrekken
bekleden 

I back
you back
we back

ik overtrek
jij overtrekt
wij overtrekken
» meer vervoegingen van overtrekken

to protect, to cover, to back {ww.}
beschermen 
behoeden

I back
you back
we back

ik bescherm
jij beschermt
wij beschermen
» meer vervoegingen van beschermen

You have to protect your family.
Je moet je gezin beschermen.
Everyone must protect their own family.
Iedereen moet zijn eigen familie beschermen.
to back down, to back off, to bow out, to chicken out, to pull out {ww.}
achteruitkrabbelen
terugkrabbelen

Gerelateerd aan back off

back - retreat - recede - recoil - relent - retire - withdraw - back down - back out - backtrack - lean - support - sustain - bolster - buttressretire