Vertaling van back out

Inhoud:

Engels
Nederlands
to back {ww.}
achteruitrijden

I back
you back
we back

ik rijd achteruit
jij rijdt achteruit
wij rijden achteruit
» meer vervoegingen van achteruitrijden

to retreat, to recede, to recoil, to relent, to retire, to withdraw, to back off, to back down, to back out, to backtrack {ww.}
terugkrabbelen
de aftocht blazen
aftrekken 
zich terugtrekken
to withdraw, to back down, to back off, to back out, to backtrack {ww.}
het veld ruimen
zich terugtrekken
quit, resign, back out {zn.}
aftreden 
uittreden
bedanken 
ontslag nemen
There are rumors that he will resign.
Er zijn geruchten dat hij zal aftreden.
to protect, to cover, to back {ww.}
beschermen 
behoeden

I back
you back
we back

ik bescherm
jij beschermt
wij beschermen
» meer vervoegingen van beschermen

You have to protect your family.
Je moet je gezin beschermen.
Everyone must protect their own family.
Iedereen moet zijn eigen familie beschermen.
to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
schragen
stutten

I back
you back
we back

ik steun
jij steunt
wij steunen
» meer vervoegingen van steunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
ruggesteunen
dragen 
schoren
schragen

I back
you back
we back

ik steun
jij steunt
wij steunen
» meer vervoegingen van steunen

to cover, to overlay, to lag, to plate, to protect, to face, to coat, to back {ww.}
bekleden 
overtrekken

I back
you back
we back

ik bekleed
jij bekleedt
wij bekleden
» meer vervoegingen van bekleden


Gerelateerd aan back out

back - retreat - recede - recoil - relent - retire - withdraw - back off - back down - backtrack - quit - resign - protect - cover - lean