Vertaling van quit

Inhoud:

Engels
Nederlands
quit, resign, back out {zn.}
aftreden 
uittreden
bedanken 
ontslag nemen
There are rumors that he will resign.
Er zijn geruchten dat hij zal aftreden.
to cease, to stop, to end, to quit, to abate {ww.}
stoppen 
ophouden
uitscheiden
aflaten
wijken

I quit
you quit
we quit

ik stop
jij stopt
wij stoppen
» meer vervoegingen van stoppen

Let's quit.
Laat ons ophouden.
You must quit smoking.
Ge moet stoppen met roken.
to abandon, to desert, to forsake, to leave, to quit {ww.}
verlaten
in de steek laten
laten varen

I quit
you quit
we quit

ik verlaat
jij verlaat
wij verlaten
» meer vervoegingen van verlaten

I have to leave you.
Ik moet je verlaten.
I'll never leave you.
Ik zal u nooit verlaten.
to exit, to go out, to alight, to emerge, to leave, to quit {ww.}
uitgaan 
uitstijgen
uitkomen 
uitstappen
uitlopen
uittreden

I quit
you quit
we quit

ik ga uit
jij gaat uit
wij gaan uit
» meer vervoegingen van uitgaan

Let's go out.
Laten we uitgaan.
I'd rather not go out this evening.
Ik zou beter niet uitgaan vanavond.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's quit.

Laat ons ophouden.

You must quit smoking.

Ge moet stoppen met roken.

Has Mike quit drinking?

Is Mike gestopt met het drinken van alcoholische dranken?

He quit smoking.

Hij is gestopt met roken.

Why did you quit?

Waarom heb je ontslag genomen?

You should quit smoking.

Ge zoudt moeten stoppen met roken.

I quit smoking.

Ik ben gestopt met roken.

She quit smoking.

Ze is gestopt met roken.

He decided to quit smoking.

Hij besliste te stoppen met roken.

I quit smoking and drinking.

Ik ben gestopt met roken en drinken.

I quit smoking six months ago.

Ik ben twee maanden geleden gestopt met roken.

I have quit smoking and drinking.

Ik ben gestopt met roken en drinken.

His doctor advised him to quit smoking.

Zijn dokter raadde hem aan te stoppen met roken.

If you don't like it then you can quit.

Als het je niet bevalt dan kan je ophoepelen.

The saved game appears to be damaged and cannot be used. Please quit the game and then restart after removing the save data.

Het opslagbestand is beschadigd en kan niet worden gebruikt. Beëindig de game, verwijder de opslagdata en start de game opnieuw op.


Gerelateerd aan quit

resign - back out - cease - stop - end - abate - abandon - desert - forsake - leave - exit - go out - alight - emerge