Vertaling van quit

Inhoud:

Engels
Nederlands
quit, resign, back out {zn.}
aftreden 
ontslag nemen
uittreden
bedanken 
There are rumors that he will resign.
Er zijn geruchten dat hij zal aftreden.
to exit, to go out, to alight, to emerge, to leave, to quit {ww.}
uitgaan 
uittreden
uitstijgen
uitstappen
uitlopen
uitkomen 

I quit
you quit
we quit

ik ga uit
jij gaat uit
wij gaan uit
» meer vervoegingen van uitgaan

Let's go out.
Laten we uitgaan.
I'd rather not go out this evening.
Ik zou beter niet uitgaan vanavond.
to abandon, to desert, to forsake, to leave, to quit {ww.}
verlaten
laten varen
in de steek laten

I quit
you quit
we quit

ik verlaat
jij verlaat
wij verlaten
» meer vervoegingen van verlaten

I have to leave you.
Ik moet je verlaten.
I'll never leave you.
Ik zal u nooit verlaten.
to cease, to stop, to end, to quit, to abate {ww.}
stoppen 
ophouden
wijken
uitscheiden
aflaten

I quit
you quit
we quit

ik stop
jij stopt
wij stoppen
» meer vervoegingen van stoppen

Let's quit.
Laat ons ophouden.
You must quit smoking.
Ge moet stoppen met roken.
to chuck up the sponge, to drop by the wayside, to drop out, to fall by the wayside, to give up, to quit, to throw in, to throw in the towel {ww.}
uitval [m] (de ~)
to foreswear, to quit, to relinquish, to renounce {ww.}
afzweren
afrekenen

I quit
you quit
we quit

ik reken af
jij rekent af
wij rekenen af
» meer vervoegingen van afrekenen

to chuck up the sponge, to drop by the wayside, to drop out, to fall by the wayside, to give up, to quit, to throw in, to throw in the towel {ww.}
uitvallen

I quit
you quit
we quit

ik val uit
jij valt uit
wij vallen uit
» meer vervoegingen van uitvallen

to leave office, to quit, to resign, to step down {ww.}
aftreden
terugtreden

I quit
you quit
we quit

ik treed af
jij treedt af
wij treden af
» meer vervoegingen van aftreden

to cease, to discontinue, to give up, to lay off, to quit, to stop {ww.}
opheffen
opdoeken

I quit
you quit
we quit

ik hef op
jij heft op
wij heffen op
» meer vervoegingen van opheffenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's quit.

Laat ons ophouden.

You must quit smoking.

Ge moet stoppen met roken.

Has Mike quit drinking?

Is Mike gestopt met het drinken van alcoholische dranken?

He quit smoking.

Hij is gestopt met roken.

Why did you quit?

Waarom heb je ontslag genomen?

You should quit smoking.

Ge zoudt moeten stoppen met roken.

I quit smoking.

Ik ben gestopt met roken.

She quit smoking.

Ze is gestopt met roken.

He decided to quit smoking.

Hij besliste te stoppen met roken.

I quit smoking and drinking.

Ik ben gestopt met roken en drinken.

I quit smoking six months ago.

Ik ben twee maanden geleden gestopt met roken.

I have quit smoking and drinking.

Ik ben gestopt met roken en drinken.

His doctor advised him to quit smoking.

Zijn dokter raadde hem aan te stoppen met roken.

If you don't like it then you can quit.

Als het je niet bevalt dan kan je ophoepelen.

The saved game appears to be damaged and cannot be used. Please quit the game and then restart after removing the save data.

Het opslagbestand is beschadigd en kan niet worden gebruikt. Beëindig de game, verwijder de opslagdata en start de game opnieuw op.


Gerelateerd aan quit

resign - back out - exit - go out - alight - emerge - leave - abandon - desert - forsake - cease - stop - end - abate - chuck up the spongechange - abandon - cease - end