Vertaling van go out

Inhoud:

Engels
Nederlands
to exit, to go out, to alight, to emerge, to leave, to quit {ww.}
uitgaan 
uittreden
uitstijgen
uitstappen
uitlopen
uitkomen 
Let's go out.
Laten we uitgaan.
I'd rather not go out this evening.
Ik zou beter niet uitgaan vanavond.
to go out {ww.}
uitlopen
to go out {ww.}
uitgaan
I can't go out, because I was injured a week ago in an accident.
Ik kan niet uitgaan omdat ik een week geleden gewond raakte in een ongeval.
to go out {ww.}
uitdoven
doven
to go out {ww.}
uitgaan
to exit, to get out, to go out, to leave {ww.}
uitgaan


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's go out.

Laten we uitgaan.

I'd rather not go out this evening.

Ik zou beter niet uitgaan vanavond.

I go out sometimes for a beer.

Soms ga ik uit voor een biertje.

Comb your hair before you go out.

Kam uw haar voordat ge buiten gaat.

Did you see him go out?

Hebt ge hem zien buitengaan?

I was ashamed to go out in old clothes.

Ik was beschaamd om in oude kleren uit te gaan.

He was about to go out when the telephone rang.

Hij stond op het punt weg te gaan toen de telefoon ging.

You are an idiot to go out in this weather.

Je bent gek dat je uitgaat met dit weer.

Although it was raining, I had to go out.

Hoewel het regende, moest ik toch naar buiten.

It is too late to go out now.

Het is nu te laat om nog uit te gaan.

Children don't like to go out in the dark.

Kinderen houden er niet van naar buiten te gaan wanneer het donker is.

I would rather go out than stay indoors.

Ik zou liever buiten gaan dan binnen te blijven.

I can't go out, because I was injured a week ago in an accident.

Ik kan niet uitgaan omdat ik een week geleden gewond raakte in een ongeval.


Gerelateerd aan go out

exit - alight - emerge - leave - quit - get outgo - disappear - cut - amuse