Vertaling van broad

Inhoud:

Engels
Nederlands
broad, wide {bn.}
breed 
wijd 
ample, bulky, extensive, sizable, broad, capacious, commodious, voluminous {bn.}
omvangrijk
uitgebreid
veelomvattend
woman, broad, dame, female, lady, sheila {zn.}
vrouw  [v]
vrouwmens
vrouwspersoon
The woman is fat.
De vrouw is dik.
Who is this woman?
Wie is deze vrouw?
general, usual, broad, widespread {bn.}
algemeen 
generaal 
extensive, spacious, vast, wide, broad, capacious, commodious, huge, open, ample, baggy {bn.}
breedvoerig
groot 
royaal
ruim
uitgebreid
uitgestrekt
wijd 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

An innocent passer-by was shot dead in broad daylight.

Een onschuldige voorbijganger werd op klaarlichte dag doodgeschoten.

The broad lines on the map correspond to roads.

De dikke lijnen op de kaart zijn wegen.


Gerelateerd aan broad

wide - ample - bulky - extensive - sizable - capacious - commodious - voluminous - woman - dame - female - lady - sheila - general - usual