Vertaling van captain

Inhoud:

Engels
Nederlands
captain {zn.}
kapitein  [m]
gezagvoerder [m]
hopman [m]
He was made captain.
Hij werd kapitein gemaakt.
They chose Peter as captain.
Ze kozen Peter als kapitein.
captain {zn.}
gezagvoerder [m]
kapitein  [m]
scheepskapitein [m]
schipper [m]
captain, senior pilot {zn.}
commodore
captain {zn.}
kapitein [m] (de ~)
Every ship needs a captain.
Elk schip heeft een kapitein nodig.
A major is above a captain.
Een majoor staat boven een kapitein.
captain, skipper {zn.}
schipper
captain, skipper {zn.}
hoofdman [m] (de ~)
captain, senior pilot {zn.}
commodore
captain, skipper {zn.}
hopman [m] (de ~)
captain, senior pilot {zn.}
captain [m] (de ~)
captain, master, sea captain, skipper {zn.}
scheepskapitein
captain, master, sea captain, skipper {zn.}
zeekapitein
kapitein [m] (de ~)
captain, police captain, police chief {zn.}
captain [m] (de ~)
captain, chieftain {zn.}
ploegleider [m] (de ~)
captain, skipper {zn.}
kapitein-ter-zee

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He was made captain.

Hij werd kapitein gemaakt.

Every ship needs a captain.

Elk schip heeft een kapitein nodig.

They chose Peter as captain.

Ze kozen Peter als kapitein.

A major is above a captain.

Een majoor staat boven een kapitein.

We chose John to be our captain.

Wij hebben John als onze aanvoerder gekozen.

We chose John to be captain.

We hebben John als aanvoerder gekozen.

Suddenly, the captain left the ship.

Plots verliet de kapitein het schip.

George is the captain of our team.

George is onze team aanvoerder.

Yoko is the captain of the volleyball team.

Joko is de aanvoerder van de volleybalploeg.