Vertaling van danger

Inhoud:

Engels
Nederlands
danger, perilousness {zn.}
gevaar 
hachelijkheid [v]
gevaarlijkheid [v]
We are out of danger.
We zijn buiten gevaar.
My life was in danger.
Mijn leven was in gevaar.
danger, peril, hazard, jeopardy {zn.}
gevaar 
perikel
onraad
nood
His life is in danger.
Zijn leven is in gevaar.
That'll put you in danger.
Dat zal je in gevaar brengen.
danger, peril, risk {zn.}
perikel
perikelen [o] (het ~)
danger, peril, risk {zn.}
levensgevaar [o] (het ~)
danger {zn.}
gevaar [o] (het ~)
perikel
onraad [o] (het ~)
dreiging [v] (de ~)
Fortunately, they escaped the danger.
Gelukkig zijn ze aan het gevaar ontkomen.
danger, peril, risk {zn.}
risk
danger {zn.}
onveiligheid [v] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

That'll put you in danger.

Dat zal je in gevaar brengen.

My life was in danger.

Mijn leven was in gevaar.

We are out of danger.

We zijn buiten gevaar.

Fortunately, they escaped the danger.

Gelukkig zijn ze aan het gevaar ontkomen.

His life is in danger.

Zijn leven is in gevaar.

I think his life is in danger.

Ik denk dat zijn leven gevaar loopt.

My room is teeming with danger.

Mij kamer is vol gevaren.

He is aware of his danger.

Hij is zich van het gevaar bewust.

She was now out of danger.

Ze was nu buiten gevaar.

When they are in danger, they run away.

Wanneer ze in gevaar zijn, vluchten ze.

Are you saying that my life is in danger?

Zeg je dat mijn leven in gevaar is?

There is a lot of danger in walking around here at night.

Er schuilt veel gevaar in 's avonds hier rond te lopen.


Gerelateerd aan danger

perilousness - peril - hazard - jeopardy - riskadventure - danger - opening - board game - party game - state