Vertaling van date

Inhoud:

Engels
Nederlands
to date {ww.}
dateren 
dagtekenen

I date
you date
we date

ik dateer
jij dateert
wij dateren
» meer vervoegingen van dateren

date {zn.}
dadel
date {zn.}
datum  [m]
datering [v]
dagtekening [v]
What is the date today?
Welke datum is het vandaag?
Fix a date for the meeting.
Leg een datum vast voor de bijeenkomst.
to date {ww.}
dateren

I date
you date
we date

ik dateer
jij dateert
wij dateren
» meer vervoegingen van dateren

to date {ww.}
dateren

I date
you date
we date

ik dateer
jij dateert
wij dateren
» meer vervoegingen van dateren

date {zn.}
dadel [m] (de ~)
dadelpalm
appointment, date, rendez-vous {zn.}
afspraak  [v]
rendez-vous
I have an appointment with the doctor.
Ik heb een afspraak met de dokter.
Tom has a dentist appointment at 2:30.
Tom heeft om half drie een afspraak bij de tandarts.
date, day of the month {zn.}
datum [m] (de ~)
datering [v] (de ~)
dagtekening [v] (de ~)
We advanced the date of the meeting.
We hebben de datum van de vergadering uitgesteld.
The date and address is usually written at the head of letters.
De datum en het adres schrijft men gewoonlijk bovenaan de brief.
date {zn.}
datum
date {zn.}
dadel [m] (de ~)
date {zn.}
datering

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What is the date today?

Welke datum is het vandaag?

Fix a date for the meeting.

Leg een datum vast voor de bijeenkomst.

We advanced the date of the meeting.

We hebben de datum van de vergadering uitgesteld.

Today, I have a date with destiny.

Ik heb vandaag een afspraak met het lot.

What is your date of birth?

Wat is je geboortedatum?

I have a date with him at six.

Ik heb om zes uur een afspraakje met hem.

Michael, this is the restaurant where your father and I had our first date.

Michael, dit is het restaurant waar uw vader en ik onze eerste afspraak hadden.

The date and address is usually written at the head of letters.

De datum en het adres schrijft men gewoonlijk bovenaan de brief.

Jim's angry because his date for the movie stood him up and he wasted an hour waiting for her in the rain.

Jim is boos omdat zijn vriendin hem liet zitten bij hun filmafspraakje. Hij stond wel een uur in de regen op haar te wachten.

Is it possible to indicate a date on which a language came into life? "What a question!" you will be inclined to say. And yet such a date exists: the 26th of July, the Day of Esperanto. On this day in 1887 appeared in Warsaw a booklet by Ludwik Lejzer Zamenhof about the "International Language".

Kan men een datum aanduiden, waarop een taal begon te leven? Men is geneigd te antwoorden: "Wat een vraag!" . En toch bestaat er zulk een datum: 26 juli, Esperantodag. Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over de "Internationale Taal".


Gerelateerd aan date

appointment - rendez-vous - day of the monthmeasure - cater - flora - day - edible fruit - determination